Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Tıbbi Hizmet Standardında Mesleki Sorumluluk Bildirgesi

Tıbbi Hizmet Standardında Mesleki Sorumluluk Bildirgesi

Tıbbi Hizmet Standardında Mesleki Sorumluluk Bildirgesi, Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) 1996 yılı Kasım ayında Günsey Afrika’da gerçekleşen 48. Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Kararın orijinal adı DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ’NİN TIBBİ HİZMETİN STANDARDI İÇİN MESLEKİ SORUMLULUKLA İLGİLİ KARARI’dır.

Tıbbi Hizmet Standardında Mesleki Sorumluluk Bildirgesi, tıp etiği alanındaki önemli evrensel belgelerdendir.

Tıbbi Hizmet Standardında Mesleki Sorumluluk Bildirgesi

Dünya Tabipler Birliği; Hekimin hastasına kapsamlı sağlık hizmeti sunma ve bu konuda mesleki ve kişilik olarak yetersiz hekimleri açığa çıkarma sorumluluğu olduğunu,

Hastanın; dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan, özgürce, klinik ve etik kararlar alabileceğine inandığı sbir doktor tarafından tedavi edilme hakkı olduğunu(1981 Lizbon Deklarasyonu’nda 1995’te yapılan değişiklik); ve,

Örgütlü tıbbın; etik komitelerinin; ehliyet komitelerinin ve diğer mesleki denetim faaliyetlerinin çok uzun zamandır saptadığı ve kabul ettiği gibi, doktorların mesleki davranışlarının incelenebilmesi, gerekli görüldüğünde mutlak mesleki özgürlüğe akılcı sınırlamalar getirilmesi gerektiğini; KABUL EDEREK

Mesleki bağımsızlığın ve kendi kendini yönetme görevinin, nitelikli bir hizmetin ve dolayısıyla hastanın korunması gereken çıkarlarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu; sonuç olarak, tıp mesleğinin iyi niyetle yürütüldüğü sürece mesleki denetleme etkinliklerini destekleme; bunlara katılma ve uygulamasını kabul etme konusunda sürekli bir sorumlulukları olduğunu, YENİDEN ONAYLAYARAK,

Doktorların mesleki hizmetlerinin ticari mal ve hizmet ilişkilerinden ayrı düşünülmesi gerektiğini savunur.

Çünkü hekimin; yeterli ve gerekli tıbbi hizmeti sağlamaya kendisini vakfetmesinin de dahil olduğu, özel etik görevleri vardır(Uluslararası Tıbbi Etik Kanunu, 1949).

Dünya Tabipler Birliği, bir ülkenin adli ya da yasal süreçleri nasıl olursa olsun, bir doktorun yalnızca, mesleki davranışı ya da performansı ile ilgili herhangi bir kararda, doktorun; eğitimleri ve deneyimleri sayesinde sözkonusu tıbbi olgunun karmaşıklığını anlayabilecek meslektaşları tarafından yapılacak değerlendirmelerin gözönünde bulundurulması gerektiğini düşünür.

Dünya Tabipler Birliği, hastalardan gelen şikayetlerle ya da hastalara verilen zararların tazmini ile ilgili olarak işletilen süreçler sırasında doktorun eylemlerini araştırırken iyi niyet temelinde uzaklaşılmasını ya da doktorun meslekdaşlarının yapacağı her türlü ihmali kınar. Bu yaklaşımlar hastalara sağlanacak, tıbbi hizmetin niteliğinin belirleyicisi olacaktır.

Hakkında karyelist

Bunu okudunuz mu?

24 Ağustos – Hukuk Takvimi

 M.S.79 – Roma dönemi komutanı ve filozof Gaius Plinius Secundus Maior öldü 1904 – Hukukçu …