Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Tıp Hukuku Derneği
Tıp Hukuku Derneği

Tıp Hukuku Derneği

Derneğin Kurucu Başkanı Hakan Hakeri‘dir.  2017 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Sunay Akyıldız’dır.

Tıp Hukuku Derneğinin amaçları;

 1. Tıp mesleğinin uygulanmasında karşılaşılan hukuki sorunları tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak,
 2. Tıp Hukukunu ilgilendiren her türlü ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeyi ve sağlık alanını ilgilendiren konularda verilmiş ulusal ve uluslar arası yargı kararlarını incelemek, bunlar hakkında değerlendirmeler yapmak, ulaşılan verileri hem sağlık meslek üyelerinin, hem de ilgili hukukçuların bilgisine sunmak,
 3. Hekimlerin ve diğer sağlık meslek üyelerinin görev tanımlarını, statülerini ve yasal sorumluluklarını kendileriyle paylaşmak,
 4. Hukuk bilimi ve uygulaması alanında çalışan hukukçuları Tıp Hukukuna ilişkin bilgilendirmek,
 5. Tıbbi bilirkişilik kurumlarının ve Tıp Hukuku ile ilgili diğer kamu yada özel kurum ve kuruluşların çalışmalarını ve raporlarını değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
 6. Meslek örgütlerine Tıp Hukukuyla ilgili bilgi vermek ve işbirliği yapmak, bu amaçlarla fikir üretip, tasarı ve taslaklar oluşturmak,
 7. Hasta hakları konusunda toplumu ve hekim-hukukçu meslektaşlarımızı aydınlatmak, toplumu hatalı yargılarda bulunmaya sevk edecek, Tıp Hukuku açısından, yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında, kamuoyuna görüş ve bildirimlerde bulunmak,
 8. Diğer ülkeler ile Tıp Hukuku alanında işbirliği sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak,
 9. Tıp hukuku alanında hekimler ve hukukçular arasında etkili bir iletişim ve işbirliği sağlamak.
      Tıp Hukuku Derneğinin Faaliyet Alanı
 1. Bilimsel araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans, kongre ve panel gibi etkinlikler düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere bülten çıkarmak,
 4. Amaçların gerçekleştirilmesi için uygun bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;
 5. Amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli izinler alınmak şartıyla yurt içinden ve yurt dışından fon desteği bulmak, sponsorluk ve bağış kabul etmek, finansman desteği sağlamak,
 6. Üyelerinin yararlanmaları için lokaller açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, bunları tefriş etmek ve işletmek,
 7. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 8. Dernek amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,
 10. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, dernek ve vakıf gibi kurumlar ile mesleki ve ticari kuruluşlardan maddi yardım almak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 15. Dernek amacına ve mevzuata aykırı olmayan diğer faaliyetlerde bulunmak.

Adres: Halitağa Cad. Ergener İş Hanı No:24/3 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0216 348 89 06 Fax: 0216 349 65 07  

E-Posta: tiphukukudernegi@yahoo.com.tr  Web Adresi: www.tiphukuku.org.tr

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et