Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ( TOHAV)

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ( TOHAV), 1994 yılında, İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarına kayıtlı 46 avukat tarafından, demokratik ve evrensel hukuk ilkeleri temelinde kurulmuştur. Vakfın merkezi İstanbul’dur. TOHAV, Türk Medeni Yasasına göre kurulmuş, hükümet dışı, bağımsız, tarafsız, politik olmayan bir sivil toplum örgütüdür.

Vakfın Yönetim Kurulu, Didar Erdem, Cemil Adıyaman, Rezan Sarıca, Rengin Ergül, Pınar Konak, Hasari Yenice ve Ömer Çakırgöz’den oluşmaktadır. Denetim Kurulu ise, Mustafa Eraslan, Banu Güvener ve Kadir Tunç’tan oluşmaktadır.

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın Misyonu 

TOHAV, Türkiye’nin tüm bölgelerindeki insan hakları ihlallerini araştırmak ve ve takip etmekle kendisini yükümlü saymakta; çalışmalarını yürütürken ırk, cinsiyet, din, etnik köken ve siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın mağdur olan kişilerin hak arama çabalarına hiçbir maddi katkı beklemeden yardımcı olmaktadır. TOHAV’ın üyeleri İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Batman, Van, Malatya barolarına bağlı avukatlardan oluşmaktadır. TOHAV, çalışmalarını üye ve gönüllü hukukçular ve işkence rehabilitasyon alanında çalışan hekimler aracılığıyla yürütmektedir.

TOHAV Genel merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. TOHAV’ın 7 asil ve 7 yedek üye avukattan oluşan bir yönetim kurulu ve 3 asil 3 yedek üye avukattan oluşan Denetleme Kurulu bulunmaktadır. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri 2 yılda bir yapılan, vakıf üyelerinin katıldığı kongre sonucu seçilmektedir.

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın Amaçları
 • Demokratik ve evrensel hukuk ilkelerinin toplum ve devlet yaşamının her alanında benimsenmesini, uygulanması ve yerleşmesini sağlamak
 • Baskıdan arındırılmış, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir hukuk anlayışına ulaşmak
 • Bireysel, toplumsal, kültürel ve ulusal gelişmenin önündeki engelleri kaldırmak
 • Cinsler arasındaki ayrımcılığın son bulmasını sağlamak
 • Çocuğun ve doğanın korunmasını sağlamak
 • İnsan onurunun yüceltilmesine çalışmak
 • Toplum ve devlet yaşamındaki hak ve hukuk ihlallerine karşı çaba göstermek ve kamuoyu oluşturmak
 • Kişi, kuruluş ve topluluklara hukuki, maddi, manevi, eğitsel, sanatsal, kültürel, tıbbi, sportif, estetik, sıhhi ve benzeri yardımlarda bulunmak
 • Hukuksal ve yasal düzenlemelerin değiştirilmesi için çaba göstermek
 • Demokratik hukuk kültürünün, eşitlikçi, katılımcı, özgürlükçü bir hukuk düzeninin kurulmasına çalışmak
 • Hak ve özgürlüklerin kavratılması ve hayata geçirilmesi için çaba göstermek
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfının Yürüttüğü Projeler

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı; “Mülteci ve Göçmenlerin Sağlık ve Adalete Erişimi Projesi”, “Umut Hassas Bir Tohum Olduğunda: Türkiye’deki Göçmen Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık ve Adalete Erişimi Projesi”, Kadın Dostu Yerel Yönetimlere Doğru Projesi”,  “Azınlık Haklarının Geliştirilmesi ve Ayrımcılıkla Mücadele Projesi” ve “İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Projesi” ile benzer projeleri yürütmüştür. 

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Bünyesindeki Merkezler

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) bünyesinde vakıf senedine göre Avrupa Birliği Enstitüsü kurulmuştur. TOHAV AB Enstitüsü, Türkiye’de demokratik bir hukuk sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için, Avrupa Birliği Hukuku’nun araştırılması, öğretilmesi ve Türkiye’nin AB tam üyelik sürecinde başta Kopenhag Siyasi Kriterleri olmak üzere, AB kurumları ve normlarının iç hukukta kalıcılaşması ve kurumlaşmasına katkı sunmak amacıyla kurulmuştur. Enstitü, bu amaçla çalışma programı oluşturmuş, AB Hukuku’nun ve uygulamalarının tüm yönleriyle öğrenilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmiştir.

Vakıf bünyesinde ayrıca Travma ve Rehabilitasyon Merkezi kutulmuştur. Merkez, kötü muamele ve işkenceye maruz kalan bireylere; fiziksel, ruhsal ve sosyal destek sunan bir referans ve koordinasyon merkezidir. Travma rehabilitasyonu, medikal, fiziksel, psikiyatrik ve sosyal tedavi programları temelinde yürütülmektedir. TOHAV/TRM, çalışmalarını, başta İstanbul Protokolü olmak üzere işkencenin önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası yazılı belgeleri dikkate alarak dil, din, cins, ırk, sınıf ve siyasal düşünce farklılığı gözetmeksizin yürütmektedir. TOHAV/ TRM, Kopenhag’da bulunan Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi (IRCT) akredite üyesidir.

Toplum ve Hukuk Dergisi 

Vakıf tarafından çıkarılmakta olan Toplum ve Hukuk Dergisi

Toplum ve Hukuk Dergisinin yayın politikası ve amacı vakfın amaçlarına paralel yürümektedir. Dergi, vakıf kurucularının kuruluş felsefesine ve orijinine sadık kalarak evrenseli yakalamaya çalışmaktadır. Vakıf üyelerinin katkı ve çabalarıyla çıkarılan dergi, vakıf üyesi olmayan avukatların, hakim ve savcıların, hukukçu ve bilim insanlarının görüşlerine açıktır. Dergi üç aylık periyotlarda çıkmakta, yayınlanacak yazılar serbest yazılardan ve özel gündemli sayılarda ise özel sayıya özel yazılardan oluşmaktadır. Makale ve yazılar toplumvehukuk@hotmail.com adresine ve tohav@tohav.org gönderilmektedir.

tohav@tohav.org

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) Kurucuları 

1-  ABDÜLVAHİT KAYA
2-  HASİP KAPLAN
3-  VASFİYE TÜLAY GEYİK
4-  OSMAN ERGİN
5-  İSMAİL ÇÖLGEÇEN
6-  TÜLAY ATEŞ
7-  ALİ RIZA DİZDAR
8-  DURSUN ÖZTÜRKÇÜ
9-  SALİH BEŞALTI
10- AYSEL TUĞLUK
11- İBRAHİM HARMAN
12- SEDAT SADİOĞLU
13- İSMET ATEŞ
14- TALAT TEPE
15- MEHMET ASLANARGİIN
16- HIDIR ÇİÇEK
17- HASAN ALICI
18- MÜSLÜM ERÇETİN
19- AYNUR AYDURAN
20- ABDULLAH GÜRBÜZ
21- M.SELİM OKÇUOĞLU
22- RIZA DİNÇ
23- M.NURİ ÖZMEN
24- MEDET SERHAT
25- ESRA DÜRRE
26- NURCAN NALBANT
27- İBRAHİM İNCE
28- ÖZCAN KILIÇ
29- NİYAZİ ÇEM
30- ÇETİN BİNGÖLBALI
31- NACİ BİNAY
32- LEVENT KANAT
33- KUTBEDİN KAYA
34- ARZU ŞAHİN
35- M.BAKIR ASMA
36- FİLİZ KÖSTAK
37- KEMAL BİLGİÇ
38- MUSTAFA AYZİT
39- AHMET AKKUŞ
40- M.SAİT GÜNDÜZALP
41- MEHMET PEKGÖZ
42- ORHAN TURAL
43- EMRAN EMEKÇİ
44- EMİRE EREN KESİN
45- GAFFAR ÇAM
46- FUNDA ÖZVERİ

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) İletişim
Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Sk. Fikret Tuner İş Hanı No:39 K.3 Beyoğlu / İSTANBUL

Bunu okudunuz mu?

18 Ocak – Hukuk Takvimi

18 Ocak – Hukuk Takvimi 1689 Montesquieu(Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et