Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Türk Anayasa Hukukçuları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Türk Anayasa Hukukçuları

Türk Anayasa Hukukçuları

Anayasa Hukukçusu
Doğum Tarihi
Ölüm Tarihi
Ahmet Merih Öden
09.06.1952
 
Ali Fuat Başgil
1893
17.04.1967
Atilla Özer
1941
 
Bakır Çağlar
1941
25.07.2011
Bedii Süheyl Batum
06.05.1955
 
Bertil Emrah Oder
8 Ocak 1968
 
Bülent Tanör
03.09.1940
28.11.2002
Cem Eroğul
1944
 
Erdal Onar
1942
 
Erdoğan Teziç
1936
23.04.2017
Ergun Özbudun
01.07.1937
 
Hikmet Sami Türk
1935
 
Hüseyin Nail Kubalı
1903
1981
İbrahim Özden Kaboğlu
10.04.1950
 
İlhan Arsel
1920
07.02.2010
Kemal Gözler
1966
 
Mahmut Esat Bozkurt
1892
21.12.1943
Mehmet Merdan Hekimoğlu
 
21.12.1943
Mehmet Zafer Üskül
 30.08.1944
 
Meltem Dikmen Caniklioğlu
01.08.1962
 
Muammer Aksoy
 1917
31.01.1990
Mümtaz Soysal
15.09.1929
 
Mustafa Erdoğan
1956
 
Mustafa Koçak
09.11.1952
 
Necmi Yüzbaşıoğlu
1962
 
Orhan Aldıkaçtı
 1924
22.05.2006
Osman Can
1968
 
Osman Korkut Kanadoğlu
06.09.1968
 
Oya Araslı
1943
 
Sait Güran
 23.05.1936
 
Serap Yazıcı
1965
 
Şeref Gözübüyük
11.05.1924
2006
Server Tanilli
 1931
29.11.2011
Sibel İnceoğlu
1964
 
Şükrü Karatepe
1949
 
Tarık Zafer Tunaya
1916
29.01.1991
Tuncer Karamustafaoğlu
Turhan Feyzioğlu
1922
24.03.1988
Yavuz Atar
1965
 
Yavuz Sabuncu
 24.09.1948
12.02.2007
Yusuf Şevki Hakyemez
1960
 
Zafer Gören
17.12.1945
Zühtü ARSLAN
01.01.1964
 
Türk Anayasa Hukukçuları

Ahmet Merih Öden, Ali Fuat Başgil, Atilla Özer, Bakır Çağlar, Bedii Süheyl Batum, Bertil Emrah Oder, Bülent Tanör, Cem Eroğul, Erdal Onar, Erdoğan Teziç, Ergun Özbudun, Hikmet Sami Türk, Hüseyin Nail Kubalı, İbrahim Özden Kaboğlu, İlhan Arsel, Kemal Gözler, Mahmut Esat Bozkurt, Mehmet Merdan Hekimoğlu, Mehmet Zafer Üskül, Meltem Dikmen Caniklioğlu, Muammer Aksoy, Mustafa Erdoğan, Mustafa Koçak, Mümtaz Soysal, Necmi Yüzbaşıoğlu, Orhan Aldıkaçtı, Osman Can, Osman Korkut Kanadoğlu, Oya Araslı, Sibel İnceoğlu, Şükrü Karatepe, Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Sait Güran, Serap Yazıcı, Server Tanilli, Şeref Gözübüyük, Tarık Zafer Tunaya, Tuncer Karamustafaoğlu Turhan Feyzioğlu, Yavuz Atar, Yavuz Sabuncu, Zafer Gören, Zühtü ARSLAN

Bunu okudunuz mu?

27 Ocak – Hukuk Takvimi

27 Ocak – Hukuk Takvimi 98 Roma’da kendisinden sonra göreve gelecek kişiyi aile bağlarına bağlı …