Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi

Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi

Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi, isimli eser, Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Serra Karadeniz tarafından yazılmış, ilk baskısı 2017 yılı Ocak ayında Beta Yayınları tarafından okuyucu ile buluşturulmuştur. Kitabın yeni baskısı 2021 yılı Mart ayında aynı yayınevi tarafından basılmıştır.

İkinci baskısı 1656 sayfadan oluşan eserin yayına hazırlanmasında Avukat Burak Akın, Avukat Arzu Büşra Bayraktar, Avukat Engin Turhan, Avukat Damla Kuz, Avukat A. mesut Seçkin ve Avukat Elif Arayan katkıda bulunmuşlardır.

Konu Başlıkları
Temel İlkeler ve Tanımlar
Kanunun Uygulama Alanı
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği Kast ve Taksir
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Suça Teşebbüs
Suça İştirak
Suçların İçtimaı
Cezalar
Güvenlik Tedbirleri
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Dava ve Cezanın Düşürülmesi

Yazar Fatih Selami Mahmutoğlu’nun Önsözünden:

“Peşinen belirtmek gerekirse, ülkemiz adına duyduğum mesleki kaygılar günden güne artmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ciddi reformlardan gözle görülür bir biçimde ve hızla uzaklaşılmaktadır. Bu geriye gidiş sadece uygulamayla sınırlı kalmamakta, mevzuattaki yeni düzenlemelerde de bariz bir biçimde kendini göstermektedir. Yargının bağımsız olmadığına ilişkin yaygın kanaat, görülmekte olan onlarca ceza davasında neredeyse doğrulandığından duyarlı her yurttaş da doğal olarak kaygı taşımaktadır. Öyle ki Devletin bir kısım kolluk görevlilerinin, savcı ve hakimlerinin soruşturma ve kovuşturma sürecinde hukuktan uzaklaştıklarına ilişkin iddialar bile tek başına hepimizi dehşete düşürmeye yetmektedir.”

Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu

“Unutulmamalıdır ki umutsuzluk da kötü bir duygudur. Bunun kalıcı olması ise, hem bireysel hem de toplumsal bakımdan sakıncalıdır. Şartlar ne olursa olsun içimizdeki  heyecanı yitirmeden çalışmalarımızı sürdürmeli ve umutlarımızı korumalıyız. Yaşama mutlu gözlerle bakarsak, mutlaka günler bizi bekler. En azından ben öyle yapıyor ve bundan da vazgeçmiyorum. “

“Gelelim bu çalışmanın sistematiğine ve diğer şerhlerden farkına. Yanlış anlaşılmasın, mevcut şerhlerin hepsi büyük emek ürünüdür. Ancak bu çalışmalar benim benimsediğim sistematiği içermemektedirler. Biz aslında monografik bir çalışmanın bütün gereklerini ortaya koymaya gayret ettik. Daha açık söylemek gerekirse, aslında bu şerh adeta bir Ceza Hukuku Genel Esaslar kitabı niteliğindedir. İlgili maddelere ilişkin Yargıtay uygulamalarını göstermek adına, her bölümde belirli tasniflerle Yargıtay kararlarına metin içerisinde yer verdik. Aynı yönde olan veya tasnife uygun olmayan kararları ise bölümlerin sonuna yerleştirdik.”

“Cumhuriyetin kıymetini bilelim. Demokrasinin hakkını verelim. Sınıfsal kökenlerimize bakmadan, bizleri getirdiği noktaları iyi kavrayalım ve sevinelim.” 

Yazar Av. Serra KARADENİZ Hakkında
Av. Serra KARADENİZ,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 senesinde mezun olmuştur. 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Devamında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora eğitimine başlayan Karadeniz çalışmalarına devam etmektedir. Ceza hukuku alanında kitap ve makaleleri vardır. İstanbul Barosu’na kayıtlı Av. Serra KARADENİZ, 2013 senesinden beri Mahmutoğlu Hukuk Bürosu kadrosunda yer almaktadır.

Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler Şerhi

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et