Yeni
Ana Sayfa » Sivil Toplum » Dernekler » Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
Türk Hukukçu Kadınlar Derneği

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan

1956 yılında Uluslararası Kadın Hukukçular Federasyonunun Venedik’teki toplantısına Av. Bihterin Hotinli Berkin davet edilmiş, ilk Türk hukukçusu olarak katıldığı bu toplantıda Konsey Üyesi seçilmiştir.

Uluslararası platformda mesleki birikimi ve son derece iyi bildiği Fransızca ve İngilizce hukuk dili ile Türkiye’yi temsil eden Av. Bihterin BERKİN Türkiye’de dernek kurma konusunda teşvik edilmiştir.

Bihterin BERKİN, hukukçu arkadaşlarını bu konuda bilgilendirerek dernek kurma çalışmalarına başlamış, derneğin kurucu üyeleri olan hukukçular, Federasyonun 1961 Paris Kongresine 3, 1965 Atina Konsey Toplantısına 2 ve 1967 Varşova Kongresine 4 hukukçu olarak katılım sağlamışlardır. Türk hukukçular, Çocukların Korunmasına İlişkin Türkiye’deki Uygulama, konulu rapor hazırlayarak Varşova toplantısında sunmuşlardır.

Federasyon Yönetimi İstanbul’da da bir konsey toplantısı yapılmasını istemişler, bunun üzerine kongreye katılan hukukçular teklifi kabul ederek 1968 yılı Konsey toplantısı ve Kongre için Federasyon üyelerini Türkiye’ye davet etmişlerdir.

1968 yılı Temmuz ayında İstanbul’ da ilk Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyon Konsey toplantısı “Hukukçu Kadınlar Derneği” organizasyonunda yapılmıştır.

Derneğin kurucu başkanı Av. Bihterin BERKİN, İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra hakimlik stajı, Camlıca Kız Lisesinde Fransızca öğretmenliği ve avukatlık  stajını yapmıştır. Hukuk Fakültesinin asistan aradığını öğrenen BERKİN, 1950 yıllarında hem Fransızca hem İngilizce imtihana girmiş, “Deniz ve Hava Hukuku” kürsüsü Prof. Mazhar Nedim Göknil’in asistanı olmuştur. Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyon ve Konsey toplantılarında “Türk Hukukçu Kadınlar Derneği’ni temsil etmiştir. Kendisi aynı zamanda hukuk eğitiminin yanında Güzel Sanatlar Akademisine (Bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi) girerek Nuri İyem, Avni Arbaş gibi ünlü ressamlar ile aynı dönemde  Resim Bölümünü de bitirmiştir.

Derneğin başkanlığına 2016 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi de olan Avukat Süreyya Turan seçilmiştir.

Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan             : Av.Süreyya Turan

Başkan Yard    : Prof.Dr.Pelin Güven

Genel Sekreter : Av.Bahar Güldaş

Sayman            : Av.Yurdanur Koçal

Üyeler              : Dr.Nuray Barlas, Av. Oya Aktan, Av.Zeynep Uçar Yakar

Derneğin Önceki Başkanları

INTERNATIONAL FEDERATION OF WOMEN OF LEGAL CAREERS

Milletlerarası Kadın Hukukçular Federasyonu

Hukukçu Kadınlar Derneği 1928 yılında Fransa’da kurulmuş ve daha sonra Estonya, Almanya ve İspanya’da kurulan Hukukçu Kadınlar Dernekleri ile 1929 yılında birleşerek orjinal adı “Des Femmes Des Carrıéres Jurıdıques”  kısaca FİFCJ adını alarak federasyon halinde birleşmişlerdir. Federasyon kuruluşundan sonra, bütün dünyada hukukçu kadınların yer almaları konusunda çalışmalar yoğunlaşmıştır. 30 Haziran-2 Temmuz 1973 tarihinde İngiltere’de yapılan  konsey toplantısında Federasyon unvanının INTERNATIONAL FEDERATION OF WOMEN OF LEGAL CAREERS olması uzun tartışmalardan sonra kabul edilmiştir.

Federasyonun amacı;

  • Milletlerarası anlayış ve barışı sağlamak,
  • Kadın ve erkek arasında hukuk alanındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak,
  • Hukuki, sosyal ve ekonomik bakımdan çocuk ve aile problemleri üzerine eğilmek,
  • Değişik ülkelerin kanunları arasında uyum tesisine çalışmak,
  • Dünya hukukçu kadınları arasında dostluk ve mesleki  dayanışmayı sağlamak,

İç İşleri Bakanlığının 8.1.1975 günlü ve (A) 34-10-094/234761-007398 sayılı yazıları ile, Derneğe verilen izin sonucunda, “Milletlerarası Kadın Hukukçular Federasyonu” ile işbirliği yapma olanağı sağlanmıştır. Federasyon, değişik ülkelerde olmak üzere 3 senede bir “Genel Kurul” toplantısı yapmaktadır. Türkiye’de 1968 yılında, 1987 yılında ve 2001 yılında olmak üzere üç Federasyon konsey, üç genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Derneğin davetlisi olarak İstanbul’a gelen, Mali Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi 1. Başkan Yardımcısı, Federasyon Üyesi Fatoumata Diarra, Roma statüsünün yürürlüğe girmesinden 8 yıl sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi konulu bir konferansı İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde vermiştir. Federasyon Başkanı ve Portekiz İstinaf Mahkemesi Başkanı Terresa Feria De Almeida derneğin davetlisi olarak İstanbul Kültür Üniversitesinde düzenlenen konferansta ülkesindeki İstinaf Mahkemesi uygulamalarını anlatmıştır.

Türk Hukukçu kadınları, 1956 tarihinden beri Milletlerarası Hukukçu Kadınlar Federasyonu ile başlarda ferdi üye kaydedilmek üzere ilişki kurmuş, Av. Bihterin Berkin 1956 ilk Türk ferdi üye, daha sonra Doç. Dr. Nihal Uluocak, Handan Ertunç, Malike Bayülken ferdi üye olarak toplantılara katılmışlardır. Av.Süreyya Ağaoğlu 1980-1982 döneminde Federasyon 2. Başkanı seçilmiştir. 1982 yılında FİDA Başkanı tarafından Süreyya Ağaoğlu’na toplantıda altın madalya verilmiştir. Ekim 1994 Mali Bamako Kongresinde Federasyon Başkanlığına “Claire Jourdan” seçilmiştir. Yeni yönetim yaptığı görev bölümünde Av. Fani Motola’yı Orta-Doğu Bölgesi Sorumlu Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Eylül 2000 Toledo Kongresinde Av. Ayşen ÖNEN “Federasyonun Avrupa Bölgesi’nden Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Eylül 2003 Capo Verde Kongresinde Av. Ayşen ÖNEN yeniden Başkan Yardımcılığına seçilmiştir. Eylül 2009 Paris Kongresinde Av. Ayşen Önen Başkan Yardımcılığına, Av. Alev Toker, Av. Pınar Özlem Tokelli Konsey üyeliğine seçilmişlerdir. Kasım 2012 Senegal Dakar Kongresinde Av. Ayşen Önen Başkan Yardımcılığına, Av. Alev Toker, Av. Ayla Babila ve Av. Ayşen Önen konsey üyeliğine seçilmişlerdir. Portekiz’in Coimbra kentinde, 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Av. Ayşen Önen, 3 yıllık süre için II. Başkan olarak seçilmiştir.

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Balkan Paktı (Dostluk ve İşbirliği Antlaşması-1953)

Balkan Paktı (Dostluk ve İşbirliği Antlaşması-1953), 28 Şubat 1953 tarihinde, Yunanistan, Türkiye ve Yugoslavya Sosyalist …