Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Türkçe İngilizce Sözlük-Yargı Kurumları

Türkçe İngilizce Sözlük-Yargı Kurumları

Türkçe İngilizce Sözlük-Yargı Kurumları
YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI
ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT
Genel Kurul General Assembly
1. Bölüm 1st Chamber
2. Bölüm 2nd Chamber
Bölümler Başraportürlüğü Office of the Chief Rapporteur for Chambers
Komisyonlar Başraportörlüğü Office of the Chief Rapporteur for Committees
Bireysel Başvuru Bürosu Individual Application Bureau
Genel Kurul Başraportörlüğü Office of the Chief Rapporteur for General Assembly
Araştırma ve İçtihat Birimi Section of Investigation and Precedent
YARGITAY BAŞKANLIĞI THE COURT OF CASSATION
Cumhuriyet Başsavcılığı Office of Chief Public Prosecutor
Bölge İstinaf Mahkemeleri Regional Courts of Appeals
Bölge Adliye Mahkemeleri Regional Courts of Justice
Ceza Daireleri Criminal Chambers
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri Special Assize Courts
Hukuk Daireleri Civil Chambers
Ceza Genel Kurulu General Assembly of Criminal Chambers
Genel Sekreterlik General Secretariat
Hukuk Genel Kurulu General Assembly of Civil Chambers
Yargıtay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary
Yargıtay Birinci Başkanlığı First Presidency of the Court of Cassation
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI COUNCIL OF STATE
Arşiv Müdürlüğü Section of Archives
Başkanlar Kurulu Board of Presidents
Başkanlık Kurulu Board of Presidency
Bilgi İşlem Merkezi Information Technologies Center
Birinci Daire First Chamber
Disiplin Kurulu Disciplinary Board
Genel Kurul General Assembly
Genel Sekreterlik General Secretariat
Genel Yazı İşleri Müdürlüğü Section of Registry
İçtihatları Birleştirme Kurulu Board of the Unification of Case Laws
İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Plenary Session of Administrative Law Chambers
İdari İşler Kurulu Board of Administration
İdari İşler Müdürlüğü Section of Administration
Kütüphane Müdürlüğü Section of Library
Özel Kalem Müdürlüğü Office of the Private Secretary
Personel ve Eğitim Müdürlüğü Section of Personnel and Training
Danıştay Başsavcılığı Office of the Advocate-General
Sivil Savunma Uzmanlığı Civil Defence Expertise
Sağlık Ünitesi Health Unit
Tahakkuk Bürosu Accrual Bureau
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Plenary Session of the Tax Law Chambers
Yayın Bürosu Publications Bureau
Yüksek Disiplin Kurulu High Disciplinary Board
ASKERİ YARGITAY MILITARY COURT OF CASSATION
Askeri Mahkemeler Military Courts
Başsavcılık Office of the Chief Prosecutor
İkinci Başkanlık Second Presidency

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2015
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Daireler Chambers
Daireler Kurulu Board of Chambers
Genel Kurul General Assembly
İçtihadı Birleştirme Kurulu Board of the Unification of Case Law
Başkanlar Kurulu Board of Presidents
Yüksek Disiplin Kurulu High Disciplinary Board
Genel Sekreterlik General Secratariat
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ HIGH MILITARY ADMINISRATIVE COURT
Başsavcılık Office of the Chief Prosecutor
Genel Kurul General Assembly
Başkanlar Kurulu Board of Presidents
Daireler Kurulu Board of Chambers
Yüksek Disiplin Kurulu High Disciplinary Board
Genel Sekreterlik General Secretary
1 inci Daire Başkanlığı Presidency of the First Chamber
2 nci Daire Başkanlığı Presidency of the Second Chamber
3 üncü Daire Başkanlığı Presidency of the Third Chamber
Daire Müdürlüğü Support Unit Management
Protokol ve İcra Astsubaylığı Unit of the Protocol Issues
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ COURT OF JURISDICTIONAL DISPUTES
Genel Kurul General Assembly
Hukuk Bölümü Civil Chamber
Ceza Bölümü Criminal Chamber
SAYIŞTAY COURT OF ACCOUNTS
Başsavcılık Office of the Chief Prosecutor
Birinci Daire First Chamber
Daireler Kurulu Board of Chambers
Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Audit Development and Training Centre
Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu Board of Auditing, Planning and Coordination
Genel Kurul General Assembly
Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu Board of Promotion and Discipline of the Professional
Personnel
Rapor Değerlendirme Kurulu Board of Report Evaluation
Temyiz Kurulu Board of Appeals
Yüksek Disiplin Kurulu High Disciplinary Board
Başkanlık Presidency
YÜKSEK SEÇİM KURULU SUPREME ELECTORAL COUNCIL
İdari ve Mali İşler Dairesi Department of Administration and Finance
İl Seçim Kurulları Provincial Electoral Boards
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Directorate General of Electoral Register
ADLİ, İDARİ VE ASKERİ MAHKEMELER JUDICAL, ADMINISTRATIVE AND MILITARY
COURTS
Bölge İstinaf Mahkemeleri Regional Courts of Appeals
Ağır Ceza Mahkemeleri Assize Courts
Aile Mahkemeleri Family Courts
Askeri Savcılık Office of the Military Prosecutor
Adli Müşavirlik Judicial Advisory
Asliye Ceza Mahkemeleri Criminal Courts of First Instance
Asliye Hukuk Mahkemeleri Civil Courts of First Instance
Askeri Mahkemeler Military Courts
Bölge Adliye Mahkemeleri Regional Courts of Justice

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Haziran 2015
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Bölge İdare Mahkemeleri Regional Administrative Courts
Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri Juvenile Heavy Criminal Courts
Çocuk Mahkemeleri Juvenile  Courts
Denizcilik İhtisas Mahkemeleri Specialized Courts of Maritime
Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri Special Assize Courts
Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri Criminal Courts of Intellectual and Industrial Property
Rights
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri Civil Courts for for Intellectual and Industrial Property
Rights
İcra Mahkemeleri Enforcement Courts
İcra Daireleri Enforcement Offices
İdare Mahkemeleri Administrative Courts
İdari Yargı Adalet Komisyonları Justice Commissions for Administrative Jurisdiction
İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonları Justice Commissions of First Instance Court for
Jurisdiction
İnfaz Hâkimlikleri Offices of Judge of Execution
İş Mahkemeleri Labour Courts
Kadastro Mahkemeleri Cadastral Courts
Sulh Ceza Mahkemeleri Criminal Courts of Peace
Sulh Hukuk Mahkemeleri Civil Courts of Peace
Asliye Ticaret Mahkemeleri Commercial Courts of First Instance
Tüketici Mahkemeleri Consumer Courts
Vergi Mahkemeleri Tax Courts

Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/yargi-kurumlari-liste-110615.pdf

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin