Yeni
Ana Sayfa » Dergiler » Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi-TALİD

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2003 yılından itibaren altı ayda bir yayınlanan bilimsel dergidir. Dergi, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanmaktadır.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. MLA International Bibliography, Index Islamicus, EBSCO Publishing, Turkologischer Anzeiger ve ASOS Index gibi indekslerce taranmaktadır.

Dergi, literatür çalışmaları yapmayı, her bilim dalına dair bilimsel literatür tasnifi yapmayı, takip edilen yaklaşımları ve kullanılan kaynakları gözden geçirmeyi amaç edinmiş bir süreli yayındır.

Dergi, Türkiye hakkında farklı coğrafyalarda değişik türlerde yazılan eser telif eser sahiplerinin birbirlerinden haberdar olmasını, konu ve sorunlara disiplinler arası ve disiplinler ötesi bir perspektiften bütüncül bir yaklaşım sergilemeyi hedeflemekte, benzer alanlarda çalışmalar yapan araştırmacıların tüm çalışmaları bir arada görmesini sağlamaktadır.

Her sayısında farklı bir bilim dalını ele almakta, konunun alt dallarını içeren değerlendirme yazılarına, konuyla ilgili söyleşilere, kitap ve tezlerin, kurum, dergi ve kongrelerin tanıtımlarına yer vermektedir.

Derginin her sayısı, o sayının özel içeriğini oluşturan konunun literatürünü ele almakta, her sayının sonunda, geçen altı ayın dergilerinde Türkiye ile ilgili çıkmış makalelerin künyelerinin yer aldığı bir bölüm bulunmaktadır.

Dergi, 2003 yılından itibaren altı ayda bir çıkardığı sayılarla; Türk İktisat Tarihi,  Tanzimat’a Kadar Türk Siyaset Tarihi, Tanzimat‘tan Günümüze Türk Siyaset Tarihi, Türk Bilim Tarihi, Türk Hukuk Tarihi, Türk Şehir Tarihi, Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I, Yeni Türk Edebiyatı Tarihi II, Eski Türk Edebiyatı Tarihi I, Eski Türk Edebiyatı Tarihi II, Türk Sosyoloji Tarihi, Türk Eğitim Tarihi, Türk Mimarlık Tarihi, Türk Sanat Tarihi, Dünyada Türk Tarihçiliği, İstanbul Tarihi, Türk Felsefe Tarihi, Türkiye’de İslami İlimler: Tefsir ve Kur’an İlimleri, Türkiye’de İslami İlimler: Fıkıh – Osmanlı Dönemi ve Türkiye’de İslami İlimler: Fıkıh – Cumhuriyet Dönemi konularını işlemiştir.

Dergi, gelecek sayılarında Türkiye’de Coğrafya Çalışmaları ve Türk Sineması Çalışmaları başlıkları ile literatür çalışması yapılacağını ilan etmiştir. 

Felsefe Tarihi Sayısı
Yayın ve Danışma Kurulu

Derginin Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu’dur ve  dergi editörü her sayıya ve konuya göre belirlenmektedir. Derginin yayın kurulunda, Şevket Kamil Akar, Yusuf Ziya Altıntaş, Nurullah Ardıç, Serhat Aslaner, Yücel Bulut, Ebubekir Ceylan, Coskun Çakır, Fatma Samime İnceoğlu, Abdülhamit Kırmızı, Mustafa Özel, Yunus Uğur, Ali Adem Yörük yer almaktadır.

Danışma Kurulu, soyadı sırasına göre; Engin Deniz Akarlı, Gökhan Çetinsaya, İhsan Fazlıoğlu, Mehmet Genç, Tevfik Güran, Mehmet İpşirli, Cemal Kafadar, Mustafa Kara, Kemal Karpat, Sabri Orman ve Ali Birinci bulunmaktadır.

Türkiye ve Türkiye tarihi çalışmalarına ağırlık veren derginin önceki sayılarına ve dergide yayınlanmış makalelere dijital olarak ulaşılabilmektedir.

Dergide yayınlanacak yazılarda uyulması gereken kurallar derginin resmi web sitesi www.talid.org tarafından ilan edilmektedir.

Derginin eski sayılarına internet satış portallarından ulaşılabilmekte ve satın alınabilmektedir.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Adres: Vefa Cad. No. 48 34134 Vefa İstanbul

Tel: 0212 528 22 22

Faks: 0212 513 32 20
e-mail: talid@bisav.org

www.talid.org

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et