Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 20. maddesinde sayılan ihtisas komisyonlarından biridir. Adalet Komisyonunun temel görevi, TBMM Başkanlığı tarafından kendisine havale edilen adalet işleri ile medeni hukuk, ceza hukuku, borçlar kanunu gibi temel kanunlar, sivil ve askerî yargılama hukuku, mahkemelerin kuruluş ve işleyişleri, kaçakçılıkla mücadele, af, terörizmle mücadele, hâkimler, savcılar ve avukatlar ve benzeri kişilerle ilgili konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmektir.

Bunu okudunuz mu?

Avrupa Birliği Adalet Divanı

Avrupa Birliği Adalet Divanı, ((THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION)) Avrupa Toplulukları Adalet …