Yeni
Ana Sayfa » Hukuk tarihi » Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uluslararası Antlaşmaları
Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uluslararası Antlaşmaları
Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uluslararası Antlaşmaları

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uluslararası Antlaşmaları

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uluslararası Antlaşmaları

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uluslararası Antlaşmaları
Antlaşma
Tarihi
Taraflar
Gümrü Antlaşması
2-3 Aralık 1920
Ermenistan
Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması
1 Mart 1921
Afganistan
Moskova Antlaşması
16 Mart 1921
Rusya SFSC
Kars Antlaşması
13 Ekim 1921
Azerbaycan SSC, Ermenistan SSC, Gürcistan SSC
Ankara Anlaşması
20 Ekim 1921
Fransa
Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması
2 Ocak 1922
Ukrayna SSCB

Antlaşma 1993 yılında yenilendi.

Mudanya Mütarekesi
11 Ekim 1922
Birleşik Krallık, Fransa, İtalya
Mübadele Antlaşması
30 Ocak 1923
Yunanistan 
Lozan Antlaşması
24 Temmuz 1923
Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan
Bulgaristan-Türkiye Dostluk Antlaşması
18 Ekim 1925
Bulgaristan
Türkiye-SSCB Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması
17 Aralık 1925
Sovyetler Birliği
Türkiye-İran Dostluk ve Güvenlik Antlaşması
22 Nisan 1926
İran
Fransa-Türkiye Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi
30 Mayıs 1926
Fransa
Ankara Antlaşması
5 Haziran 1926
Birleşik Krallık, Irak
ABD-Türkiye nota verişimi
17 Şubat 1927
ABD
Türkiye-Afganistan Dostluk Antlaşması
25 Mayıs 1928
Afganistan
İtalya-Türkiye Tarafsızlık, Uzlaşma ve Adli Çözüm Antlaşması
30 Mayıs 1928
İtalya
Türkiye – İsviçre Tarafsızlık Antlaşması
12 Eylül 1928

 

İsviçre
Bulgaristan-Türkiye Tarafsızlık Antlaşması
6 Mart 1929
Bulgaristan
Fransa-Türkiye Dostluk, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması
3 Şubat 1930
Fransa
Türkiye-Yunanistan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması
30 Ekim 1930
Yunanistan
Türkiye-Yunanistan İkamet, Ticaret ve Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi
30 Ekim 1930
Yunanistan
Türkiye-İtalya Ankara Sözleşmesi
4 Kasım 1932
İtalya
İran-Türkiye Dostluk Antlaşması
5 Kasım 1932
İran
Londra Sözleşmeleri
3-4 Temmuz 1933
Afganistan, Estonya, Çekoslovakya, İran, Letonya, Polonya, Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya
Türkiye-Yunanistan İçten Anlaşma Paktı
14 Eylül 1933
Yunanistan
Romanya-Türkiye Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Antlaşması
17 Ekim 1933
Romanya
Türkiye-Yugoslavya Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzlaşma Antlaşması
27 Kasım 1933
Yugoslavya
Türk-Rum Ahali Değişimi Karma Komisyonunun Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme
3 Aralık 1933
Yunanistan
Türkiye-Yunanistan Takas Anlaşması
22 Aralık 1933
Yunanistan
Balkan Antantı
9 Şubat 1934
Romanya, Yugoslavya, Yunanistan
Türkiye – Çin Dostluk Antlaşması
4 Nisan 1934
Çin Halk Cumhuriyeti 
Türkiye – İngiltere Ticaret Antlaşması 4 Haziran 1935  Birleşik Krallık 
Saavedra Lamas Paktı

(Harbin önünü almağa mahsus Cenubi Amerika Muahedesi)

21 Haziran 1935
Arjantin, Brezilya, Meksika, Paraguay, Şili, Uruguay
Türkiye-Yunanistan Kliring Anlaşması
26 Eylül 1935
Yunanistan
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
20 Temmuz 1936
Avustralya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Fransa, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Yunanistan
İtalya Krallığı
29 Aralık 1936
Ticaret ve Seyrisefain Antlaşmaları
Türkiye-Yunanistan Kaçakçılığın Men ve İzlenmesi Sözleşmesi
15 Ocak 1937
Yunanistan
Sadabat Paktı
8 Temmuz 1937
Afganistan, Irak, İran
Türkiye ve SSCB Arasında Sınır Sorunlarının İncelenmesi ve Çözülmesi Hakkında Sözleşme
15 Temmuz 1937
SSCB
Nyon Anlaşması
14 Eylül 1937
Birleşik Krallık, Bulgaristan, Fransa, Mısır, Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Yunanistan
Mısır-Türkiye Dostluk Antlaşması
7 Nisan 1937
Mısır
Sancak’ın Toprak Bütünlüğü Güvence Antlaşması
29 Mayıs 1937
Fransa
Suriye-Türkiye Sınırının Güvence Altına Alınmasına İlişkin Antlaşma
29 Mayıs 1937
Fransa
Suriye İle Türkiye Arasında Toprak Sorununun Kesin Şekille Çözümüne İlişkin Antlaşma
23 Haziran 1939
Fransa
Türkiye-Yunanistan Antlaşması
27 Nisan 1938
Yunanistan
Fransa, İngiltere ve Türkiye Karşılıklı Yardım Antlaşması
19 Ekim 1939
Birleşik Krallık, Fransa
Türkiye-Yunanistan Ticaret ve Ödemeler Anlaşması
11 Mart 1940
Yunanistan
Fransa-Türkiye Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması
30 Mart 1940
Fransa
Bulgaristan-Türkiye Saldırmazlık Paktı
17 Şubat 1941
Bulgaristan
Türk-Alman Saldırmazlık Paktı
18 Haziran 1941
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye Askerî Yardım Antlaşması
23 Şubat 1945
ABD
Türkiye – Irak Dostluk Antlaşması 
29 Mar t 1946
Irak Krallığı

Türkiye – Irak Dostluk Antlaşması, Ek Protokolleri ve Ek Sözleşmeler, 29 Mart 1946 tarihinde, Ankara’da imzalanmıştır. Türkiye  ile Irak arasında imza edilen Dostluk ve iyi Komşuluk Antlaşması ile bu Antlaşmaya ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında Kanun, 5 Eylül 1947’de kabul edilmiş ve 12 Eylül 1947 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Türkiye-Yunanistan Hava Taşımacılığı Anlaşması
22 Temmuz 1947
Yunanistan
Türkiye-Yunanistan Ticaret Anlaşması
21 Temmuz 1949
Yunanistan
Türkiye-Yunanistan Kültür Anlaşması
20 Nisan 1951
Yunanistan
Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması
28 Şubat 1953
Yugoslavya, Yunanistan
Bled Antlaşması
9 Ağustos 1954
Yugoslavya, Yunanistan
Bağdat Paktı
24 Şubat 1955
Birleşik Krallık, Irak, İran, Pakistan
Zürih Antlaşması
11 Şubat 1959
Birleşik Krallık, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan
Londra Antlaşması
19 Şubat 1959
Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye İşbirliği Antlaşması
5 Mart 1959
ABD
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna İlişkin Temel Antlaşma
16 Ağustos 1960
Birleşik Krallık, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Antlaşması
21 Temmuz 1964
İran, Pakistan
Türkiye-Yunanistan Uluslararası Karayolu Ulaşımı Anlaşması
4 Nisan 1970
Yunanistan
Cenevre Antlaşması
30 Temmuz 1974
Birleşik Krallık, Yunanistan
Bern Anlaşması
11 Kasım 1976
Yunanistan
Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşma
9 Eylül 1977
Polonya
Türkiye-Yunanistan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması
5 Haziran 1979
Yunanistan
Boğaziçi Açıklaması
25 Haziran 1992
Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan
Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
 4 Mayıs 1992
Ukrayna
Bükreş Sözleşmesi
15 Ocak 1994
Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Ukrayna
Barselona Sözleşmesi
16 Şubat 1996
Avrupa Birliği, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsrail, İtalya, Karadağ, Kıbrıs Cumhuriyeti, Libya, Karadağ, Malta, Mısır, Monako, Slovenya, Suriye, Tunus, Yunanistan
Türkiye-Yunanistan Yatırımların Karşılıklı Olarak Teşviki ve Korunması Anlaşması
20 Ocak 2000
Yunanistan
Türkiye-Yunanistan Suç, Terör, Organize Suçlar, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Yasadışı Göçle Savaş Anlaşması
20 Ocak 2000
Yunanistan
Türkiye-Yunanistan Kültürel İşbirliği Anlaşması
4 Şubat 2000
Yunanistan
Türkiye-Yunanistan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması
4 Şubat 2000
Yunanistan
Türkiye-Yunanistan Ekonomik İşbirliği Anlaşması
4 Şubat 2000
Yunanistan
Türkiye-Yunanistan Deniz Ulaştırma Anlaşması
4 Şubat 2000
Yunanistan
Türkiye-Yunanistan Gümrük İdareleri Arasında İşbirliği ve Yardımlaşma Anlaşması
4 Şubat 2000
Yunanistan
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması
17 Temmuz 2003
Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan
Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması
16 Ağustos 2010
Azerbaycan

 

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uluslararası Antlaşmaları

 

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et