Ana Sayfa » Hukukbook » Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu – Kitap
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu- Kitap

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu – Kitap

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu isimli kitap Talat Emre Koçak tarafından yazılmış ve 2007 yılı Ağustos ayınca Seçkin Yayınları tarafından basılmıştır.

Bu çalışma esas olarak, sporun ulusal ve uluslararası yapılanması dâhilinde sportif ihtilafların nitelikleri ve tahkim yargılamasının özellikleri hakkında bilgi vermekte ve Tahkim Kurulu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Futbol Federasyonu Genel Kurulu’nun yapısı, Tahkim Kurulu’nun yapısı ve işleyişi ile Tahkim Kurulu kararlarının niteliği bu çalışmada detaylı bir şekilde ele alınmış bulunmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu -Talat-Emre-Koçak

Bunlara ek olarak, çalışma içinde FIFA İhtilaf Çözüm Dairesi (DRC) ve Lozan merkezli Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hakkında da bilgi verilmekte ve bu mahkemeler ile Tahkim Kurulu mukayese edilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında futbolun ulusal ve uluslararası yargısı bir bütün olarak ele alınmakta ve ideal bir Tahkim Kurulu’nun nasıl olması gerektiği de çalışma içinde açıklanmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu İsimli Kitabın Konu Başlıkları 
Sporun Uluslararası Yapılanması
Sportif İhtilaflar
TFF Genel Kurulu’nun Yapısı
TFF Tahkim Kurulu’nun Yapısı
TFF Tahkim Kurulu’nu Benzer Kurul ve Mahkemeler İle Mukayesesi
TFF Tahkim Kurulu’nun İşleyişi
TFF Tahkim Kurulu Kararlarının Niteliği ve Kararlara Karşı Kanun Yolları

 

İÇİNDEKİLER
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU ÖZ  5
Önsöz  9
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
1. SPORUN ULUSLARARASI YAPILANMASI VE SPORTİF İHTİLAFLAR  19
1.1. Sporun Uluslararası Yapılanması  19
1.1.1. Uluslararası Olimpiyat Komitesi  20
1.1.2. Uluslararası Federasyonlar  22
1.1.3. Ulusal Olimpiyat Komiteleri  23
1.1.4. Ulusal Federasyonlar  24
1.2. Sportif İhtilaflar  25
1.2.1. Disiplin ihtilafları  27
1.2.2. Sözleşmeden Doğan İhtilaflar  30
1.2.3. Oyuncu Uygunluğu İhtilafları  33
1.2.4. Spor Kurumları Arasında Çıkan İhtilaflar  35
2. TAHKİM  37
2.1. Genel olarak Tahkim ve Tanımı  37
2.2. Tahkim Türleri  38
2.2.1. Kurumsal Tahkim – Ad Hoc Tahkim  38
2.2.2. Ulusal Tahkim – Uluslararası Tahkim  40
2.2.3. İhtiyari Tahkim – Kanuni Tahkim  41
3. TFF TAHKİM KURULUNUN YAPISI  43
3.1. TFF Tahkim Kurulu’nun Oluşumu  43
3.1.1. TFF’nin Tarihçesi ve Yapısı  43
3.1.2. TFF Genel Kurulu’nun Yapısı  45
3.1.3. TFF Tahkim Kurulu Üyeleri  52
3.2. TFF Tahkim Kurulu’nun Benzer Kurul ve Mahkemeler ile Mukayesesi  59
3.2.1. TFF Tahkim Kurulu – CAS  59
3.2.2. TFF Tahkim Kurulu – FIFA İhtilaf Çözüm Dairesi  67
3.2.3. TFF Tahkim Kurulu – UEFA Tahkim Kurulu  70
4. TFF TAHKİM KURULUNUN İŞLEYİŞİ  73
4.1. TFF Tahkim Kurulu’nun Yargı Yetkisi  73
4.1.1. TFF Disiplin Kurulu Kararları’na Karşı Yapılan İtirazlar  74
4.1.2. TFF Yönetim Kurulu Kararları’na Karşı Yapılan Başvurular  77
4.2. TFF Tahkim Kurulu’nda Yargılama Süreci  81
4.2.1. Başvuru Usulü ve Süresi  81
4.2.2. İhtilaf İnceleme Usulü ve Uygulanacak Mevzuat  84
4.2.3. Kararların Niteliği ve Kararlara Karşı Kanun Yolları  87
Sonuç  97
EKLER  99
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun  99
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statünün Tahkim Kuruluna İlişkin Maddeleri  112
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Talimatı  113
Kaynakça  119
İnternet Kaynakları  123
Kitabın Künyesi
Yayın Tarihi 2007-09-01
ISBN 9750205583
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 124
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 16 x 23.5 cm

Bunu okudunuz mu?

Yasaların Uygulanmasından Sorumlu Olanlar İçin 10 Temel İnsan Hakları Standardı

Yasaların Uygulanmasından Sorumlu Olanlar İçin 10 Temel İnsan Hakları Standardı, Uluslararası Af Örgütü tarafından 1998 …