Ana Sayfa » Hukukbook » Türkiye ile Irak arasında Posta, Telgraf ve Telefon Protokolü

Türkiye ile Irak arasında Posta, Telgraf ve Telefon Protokolü

Türkiye ile Irak arasında Posta, Telgraf ve Telefon Protokolü; Türkiye – Irak Dostluk Antlaşması kapsamında 4 Numaralı Ek Protokol olarak 29 Mart 1946 tarihinde, Ankara’da imzalanmıştır.

Türkiye  ile Irak arasında imza edilen Dostluk ve iyi Komşuluk Antlaşması ile bu Antlaşmaya ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında Kanun, 5 Eylül 1947’de kabul edilmiş ve 12 Eylül 1947 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Antlaşma, dostluğu ve iyi komşuluğu inşa etmek üzere yapılmış, antlaşmaya Ek 6 protokol ile “Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi, Hukuk, Ceza ve Ticaret işlerine ilişikli Adli Yardım Sözleşmesi ve ekleri” imzalanarak iki ülke arasında birçok alana ilişkin kurumsal işbirliği oluşturulmuştur.

4 NUMARAL I E K PROTOKOL

Posta, Telgraf ve Telefon Protokolü

Madde — 1

Anlaşan Tarafların yetkil i makamları, memleketler i arasında alınıp verilen mektup postası maddelerine iç post a ücret tarifelerin i karşılıklı olarak uygulamayı taahhüt ederler.

Madde — 2

Anlaşan Taraflar, servisleri arasında alınıp verilen kolilerle değerli mektup ve kutuların Hale p – Telköçek – Nusaybin yolunda n gönderilmesin i sağlamak için gerekli teşebbüslerde bulunmayı taahhüt ederler .

Madde — 3

Türkiye, Ankara – Diyarbakır – Türk – Irak hududu, Irak, Bağdat ile Irak – Türk hududu arasında telgraf ve telefon kuran – portörleriyle donanmış ve en modern donanımlı hattı işletmeye koymayı taahhüt ederler.

Yukarda gösterilen hattın bitirilmesine ve kullanılmasına kadar Türk ve Ira k yetkili makamları, şimdiki hat üzerinden Diyarbakır’la Musul arasında düzgün bir işletme sağlamak amaciyle gerekli tedbirleri alacaklardır. Irak, Türkiye ile Irak arasında Suriye üzerinden telefon görüşmelerini sağlamak üzere, Türkiye Post a İdaresi tarafından Suriye Telefon İdaresine yapılmış ola n başvurmayı destekliyecektir.

Madde — 4

Anlaşan Tarafların yetkili makamları, Devlet ve basın telgrafları ücretlerinde karşılıklı olarak % 50 indirme yapmayı taahhüt ederler.

Üçüncü maddede sözü geçen hattın işletmeye açılmasından sonra bu nispeti n basın telgrafları için 2/3 e indirilmesi de göz önünde tutulabilecektir.

Madde — 5

Bu Protokolün uygulanma şekil ve şartları ve servis bakımından alınması gerekli tedbirler Anlaşan Tarafların yetkili makamlarınca uyuşularak belirtilecektir .

Hasan Saka Nuri Essaid

Feridun Cemal Erkin Abdülilâh

Bunu okudunuz mu?

Çocuk Ceza Adalet Sisteminde Asgari Standart Kurallar (Pekin Kuralları)

Çocuk Ceza Adalet Sisteminde Asgari Standart Kurallar (Beijing Kuralları), Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım …