Ana Sayfa » Hukukbook » Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek
Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek

Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek

Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek isimli derleme ve kolektif eser Haluk İnanıcı tarafından hazırlanarak 2015 yılında İletişim Yayınları tarafından basılmıştır. Haluk İnanıcı’nın alanındaki önde gelen, uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığı bir eserdir. 19 farklı kişinin katkısıyla oluşan kitap, eleştirmenler tarafından Türkiye’deki hukuk krizine ışık tutan inceleme olarak nitelenmiştir.
Kitabın Tanıtım Bülteni

“Hukuk, devlet aygıtının fikrî yakıtı, demokrasilerin ayrılmaz bir parçası, yönetenlerin keyfiliğini önleme aracı, yönetilenlerin haklarını korumadaki yegâne güvence… Toplum yaşamındaki en önemli olgulardan, kavramlardan, gerçekliklerden biri. Bu nedenlerle hukukta baş gösterecek bir “krizin” toplumun tümünü, derinden etkilediği, etkileyeceği ortada. Tüm yaşananlardan, olup bitenden Türkiye’nin de uzun zamandır ciddi bir “hukuk krizi” içinde olduğunu net biçimde biliyoruz.

Haluk İnanıcı’nın alanındaki önde gelen, uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığı bu derleme yazarların kendi alanlarındaki envanteri, demokratik hukuk devleti, hukukun genel ilkeleri perspektifinden değerlendirme niteliği taşıyor. Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek yargı kültüründen bilişim suçlarına, başkanlık sistemi tartışmalarından kadın cinayetlerine, İç Güvenlik Kanunu’ndan iş hukukuna, siyasal suçlardan çocuk hukukuna, çevre hukukundan basın özgürlüğüne ve daha başka konulara Türkiye’nin sürekli gündeminde yer alan, “kriz” çıkaran, tartışmalı hukuki konulara kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.

Haluk İnanıcı, İbrahim Ö. Kaboğlu, Hayrettin Ökçesiz, Osman Doğru, Tolga Şirin, Serap Yazıcı, Ersan Şen, Fikret İlkiz, Köksal Bayraktar, Ercan Kanar, Ali Pehlivan, Tankut Centel, Ulaş Karan, Ayhan Erdoğan, Ergin Cinmen, Arif Ali Cangı, H. Fehmi Demir, Seda Akço Bilen, Zehra Çiğdem Özcan’ın yazılarıyla…”

Kitapta yer alan bölümler

– Giriş, Haluk İnanıcı

– Hukuk ve Siyaset, İbrahim Ö. Kaboğlu

– Ülkemin Hukukunu Düşünürken, Hayrettin Ökçesiz

– İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye’deki Hukuk Sisteminin Etkililiği ve Çoğulculuğu Sorunu, Tolga Şirin, Osman Doğru

– Yeni Anayasa Çalışmaları ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları, Serap Yazıcı

– 6638 Sayılı İç Güvenlik Kanunu, Ersan Şen

– Basın Özgürlüğü ve Görüş Edinme Hakkı, Fikret İlkiz

– İnternet İletişim Özgürlüğü ve Sosyal Medya, Fikret İlkiz

– Siyasal Suç ve Terör Eylemleri, Köksal Bayraktar

– Türk Yargı Kültürü ve Hukuk Estetiği, Haluk İnanıcı

– Siyasi Davalar Yargı Pratiği ve Dürüst Yargılanma Hakkı, Ercan Kanar

– Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunlar, Ali Pehlivan

– İş Kanunu’na İlişkin Temel Uygulama Sorunları, Tankut Centel

– Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Türk Ceza Hukukunun ve Uygulamasının Durumu, Ulaş Karan

– Sulh Ceza Hakimliği, Ayhan Erdoğan

– Mit Yasası Üzerine Bir Değerlendirme, Ergin Cinmen

– Çevreyi İmha Aracı Haline Getirilen Hukuku Yeniden Düşünmek, Arif Ali Cangı

– Özgürlük – Güvenlik Yapay İkilemi Kıskacında Dönüşen Ceza Hukuku ve Enformasyon Teknolojileri, H. Fehmi Demir

– Çocuk Hukukunda Nerede Duruyoruz?, Seda Akço Bilen

– Üçüncü Sayfa, Zehra Çiğdem Özcan

Çocukluğunu İstanbul’un Tophane, Galata, Bayrampaşa, Karagümrük semtlerinde geçirip askerî ve sivil cümle okulları kâmilen bitirdi. 12 Eylül 1980 askerî darbe sürecinde üsteğmenken emekli edildi. 1983 yılından beri serbest avukatlık yapıyor.

Daha önce yayımlanmış kitapları: 21. Yüzyılda Avukatlık ve Baro (makaleler, 2008, Legal Yayınevi); Rugan Ayakkabılı Teğmen (roman, 2010, Everest Yayınları), Parçalanmış Adalet (derleme, 2011, İletişim Yayınları); Dinle Lisa (roman, 2013, İletişim Yayınları); Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek (derleme, 2015, İletişim Yayınları); Aşkın Yedi Menzili (roman, 2016, İletişim Yayınları)

Haluk İnanıcı

Bunu okudunuz mu?

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı, 5 Kasım 1992 tarihinde Strazburg’da imzaya açılmış ve şartın …