Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Türkiye’nin Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluş ve Organizasyonlar 
Avrupa Konseyi

Türkiye’nin Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluş ve Organizasyonlar 

Birleşmiş Milletler-UN
Türkiye’nin Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluş ve Organizasyonlar 
1.      ACD (AİD)
Asian Cooperation Dialogue
Asya İşbirliği Diyaloğu
2.      BIE
Bureau International des Expositions
Uluslararası Sergiler Bürosu
3.      BSEC (KEİ)
Organization of the Black Sea Economic Cooperation
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
4.      CENL
The Conference of European National Librarians
Avrupa Milli Kütüphaneciler Konferansı
5.      CICA (AİGK  )
The Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia
Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı
6.      CoE
Council of Europe
Avrupa Konseyi
7.      COMCEC (ISEDAK)
The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
8.      CoMoCoSEE (GDAÜ)
Council of Ministers of Culture of South East Europe
Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Bakanlar Konseyi
9.      D-8
Developing Eight
Gelişmekte olan 8 ülke
10.  ECO (EİT)
Economıc Cooperation Organization
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
11.  ETC
European Travel Commission
Avrupa Seyahat Komisyonu
12.  EUREKA
TÜRKEuropean Audiovisual Observatory
Avrupa Görsel İşitsel Gözlemevi
13.  EURIMAGES
Council of Europe Fund for the Co-Production, Distribution, Exhibition and Digitisation of European Cinematographic Works
Yaratıcı Sinematografik ve Görsel İşitsel Eserlerin Ortak Yapımı ve Dağıtımı Avrupa Destek Fonu
14.  ICCROM
International Center for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property
Uluslararası Koruma ve Restorasyon Merkezi
15.  ICOM
International Council of Museums
Uluslararası Müzeler Konseyi
16.  ICOMOS
International Council of Monuments and Sites
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
17.  IFLA
Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu
International Federation of Library Associations and Institutions
18.  IICAS
International Institute of Central Asia Studies
Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü
19.  ISBN
International Standard Book Number
Uluslararası Standard Kitap Numarası
20.  ISMN
International Standard Music Number
Uluslararası Standard Müzik Numarası
21.  ISSN
International Standard Serial Number
Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası
22.  ITI
International Theatre Institute
Uluslararası Tiyatro Enstitüsü
23.  OECD
Organisation for Economic Co-Operation and Development
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
24.  OIC (IIT)
Organization of Islamic Cooperation
İslami İşbirliği Teşkilatı
25.  TÜRK KONSEYİ ( TDİK)
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
The Cooperation Council of Turkic Speaking States (Turkic Council)
26.  TÜRKSOY
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
International Organization Of Turkic Culture
27.  UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
28.  UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu
29.  UNWTO (BMDTÖ)
United Nations World Tourism Organisation
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
30.  WIPO
World Intellectual Property Organisation
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü,
31.  WTO – DTÖ
World Trade Organization
Dünya Ticaret Örgütü
32. WTTC
World Travel and Tourism Council
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin