Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Tütünsüz Avrupa için Varşova Deklarasyonu – 2002

Tütünsüz Avrupa için Varşova Deklarasyonu – 2002

Tütünsüz Avrupa için Varşova Deklarasyonu, 19 Şubat 2002 tarihinde  düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Tütünsüz Avrupa için Varşova Bakanlar Konferansında kabul edilmiştir.

Tütünsüz Avrupa için Varşova Deklarasyonu – 2002

Tütünün zehirli ve alışkanlık yapıcı bir madde olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölgesi’ nin karşılaştığı en büyük sağlık sorunlardan biri olduğunu ve bu nedenle ortak bir tavır alınması gerektiğini kabul ederek;

Tütün kontrolünde, Avrupa’ nın değişik bölgelerindeki üye devletlerarasında büyüyen bir fark olduğunu vurgulayarak;

Bölgedeki başarılı örneklere rağmen, birçok üye ülkenin hala kapsamlı bir tütün kontrol politikaları hazırlamadıklarını not ederek;

Şimdiki ve gelecek neslin, tütün kullanımının sosyal, ekonomik ve sağlıksız etkilerinden ve istenmeden çevresel tütün dumanına maruz kalmadan korunma ve dumansız bir havayı soluduklarını bilerek;

Sigara içilmemesinin, tütünün yaygın bir şekilde kullanımının azalmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak;

Tütün Politikaları üzerine Birinci Avrupa Konferansı (Madrid, 1988) temeline ve sonucundaki 1987 – 2001 dönemini kapsayan ardışık Tütünsüz Avrupa için üç eylem planına dayanarak;

Hükümetlerin esas rolünün, eylem planlarını gözden geçirme ve pekiştirme, hükümet, sivil toplum örgütleri ve sağlık çalışanlarıyla birlikte katkılarını belirlemek olduğunu kabul ederek;

Tütün kontrolü alanında Birleşmiş Milletler içerisindeki Dünya Sağlık Örgütü’ nün liderliği ve yeterliliğinin altınını çizerek;

Tütün tüketimine karşı etkili eylem için bölgesel işbirliği ve dayanışmayı pekiştirmenin önemini takdir ederek;

Biz, Bakanlar ve WHO Tütünsüz Avrupa için Bakanlar toplantısına katılan Ülkelerin temsilcileri, sigara içme yoluyla oluşan küresel sağlığa karşı devam eden tehdit hakkında ciddi olarak endişe etmekteyiz. Bu nedenle:

1. Aşağıdaki prensipler doğrultusunda, tütün kontrolü için Bir Avrupa Stratejisi (Tütünsüz Avrupa için dördüncü eylem planı) geliştirip uygulayacağı mızı taahhüt ederiz:

• Tütün kontrolü, halk sağlığı önceliklerimiz arasında birinci sırada yer almaktadır;

• Tütün salgını ile mücadele etmenin, tütün endüstrisinin alıştırıcı taktikleri ve tütün kullanımının öldürücü doğası ve bağımlılığı hakkında uygun bir şekilde bilgilendirilmesi gereken özellikle gençlerin, çocukların ve bireylerin sağlığını korumadaki önemi çok büyüktür;

• Tütün kullanılmasının azaltılmasında ölçülebilir etkisi olan kapsamlı politikalar, bölge boyunca etkili bir şekilde uygulanacaktır. Böyle kapsamlı politikaların en önemli bileşenleri: yüksek vergiler, promosyon, sponsorluk ve tütün reklamlarındaki yasaklar, umuma açık yerlerde ve işyerlerinde sigara içmenin neden olduğu istemsiz dumana maruz kalmaya karşı koruma, kaçakçılıkta kesin kontrol ve sigara içmeyi durdurma önlemlerine ulaşma imkanıdır;

• Önceki eylem planlarının sonuçlarına göre kurulmuş yeni eylem planı, 2007 yılı itibarıyla bölgede ulaşılması gereken belirli hedefleri açık bir şekilde ortaya koymalıdır;

• Gençler, kadınlar ve savunmasız sosyo-ekonomik ve azınlık gruplarından olan bireyler arasındaki tütün tüketimindeki tehlikeli eğilime dikkatler öncelikli olarak odaklanmalıdır;

• Halk sağlığının korunması, tütün üretiminden daha önceliklidir; bu nedenle tütün üretimine alternatif yaygınlaştırabilen ekonomik aktiviteler değerlendirilmeli, aynı zamanda tütün üretimindeki sübvansiyonlar kademeli olarak diğer aktivitelere kaydırılmalıdır;

• Tütün politikaları, tütün kontrolünün cinsiyet bakımından bütün endişe ve perspektiflerini içermelidir.

2. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Tütün Kontrolü Çerçeve Anlaşması (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC) hazırlaması için güçlü desteğimizi ilan ediyoruz ve Avrupa Bölgesi’ ndeki bütün üye ülkeleri (52 ülke) ve Avrupa Komisyonunu aşağıdakileri yapmak üzere işbirliğine çağırıyoruz.

• Halk sağlığını korunması önceliğinin altını çizin ve FCTC’ nin etkili ve güçlü geliştirilmesinde, kabul edilmesinde ve uygulanmasında aktif olarak katkıda bulunun;

• Tütün salgınına karşı uluslararası anlaşmaya varılmış tepkileri ve bütüncül tütün kontrol önlemlerini oluşturmaya yönelik çalışmaları yapın.

3. Üye ülkeleri ve hükümetler arası organizasyonları, tütün kontrolünde Avrupa işbirliğini ve dayanışmayı aşağıdakileri yaparak pekiştirmeleri için uyarıyoruz:

• Tütün kontrolünün, teknik, bilimsel ve yasal alanlarında, düzenli bilgi alış verişi için hükümetler arası uygun bir mekanizma yaratın;

• Başarılı programların deneyimlerini kullanarak, Avrupa’ nın değişik bölgeleri arasındaki politika farklılıklarını giderin;

• Ekonomik geçiş içerisinde bulunan üye ülkeler gibi özel durumda olan ülkelerin ulusal tütün kontrolü politikalarının hazırlanmasında yardımcı olun;

• Tütün Kontrolü Avrupa Stratejisi için ulusal muhatapların rolünü, bölgedeki tütün kontrolü politikalarının verimliliği için önemli bir erişim ağı olarak destekleyin;

• Tütün tüketimi savaşımına, toplumun bütün kesimlerini katmak için çabalayın;

4. WHO Bölge Direktörü’ nden Avrupa için aşağıdakileri talep ediyoruz:

• Üye ülkelere, kapsamlı tütün kontrol politikaları geliştirme ve uygulama çalışmalarında destek verilmesine ve yol gösterilmesine yüksek öncelik veriniz;

• 2002 WHO Avrupa Bölge Komitesi kararı için Tütün Kontrolü Avrupa Stratejisi geliştirmeye devam ediniz;

• Avrupa Bölgesi doğusunda bulunan üye ülkeler için, sorunun özel ciddiyeti ışığında, tütün kontrol politikalarını uygulama ve geliştirmek için, gelişimle ilgili ve bağış yapan acentelerden destek almak için yol gösteriniz;

• Avrupa Bölgesi’ ndeki tütün salgınına karşı koordinasyonlu eylem için sivil toplum örgütleri, ilgili hükümetler arası kuruluşlar ve üye ülkeler arasında ortaklığı kolaylaştırınız;

• Tütün kullanımının sonuçları ve belirleyicileri için standardize edilmiş gözetim modelleri kurunuz ve pekiştiriniz, bu amaçla özellikle ekonomik geçiş sürecinde olan ülkeler için finansal ve eylemsel kaynakları harekete geçiriniz.

19 Şubat 2002 / Varşova-Polonya

Dr. Marc DANZON – Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü
Professor Mariusz ŁAPİŃSKİ – Polonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı

Bunu okudunuz mu?

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi 1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin