Ulpianus

Ulpianus

Ulpianus, 170 yılında Suriye’de doğmuş, hukuk eğitimini muhtemelen öncelikle Beyrut’ta, daha sonra Roma’da almıştır. Klasik dönemin en önemli Romalı hukukçularından biri olarak kabul edilmektedir.

Ulpianus III. asrın başlarında imparator Septimius Severus döneminde emperyal idareye girmiştir ve İmparator Caracalla’nın yakın çevresinde yer alması nedeniyle Constitutio Antoniniana’nın hazırlanmasında etkili olduğu düşünülmektedir.

Roma Hukukuna ve günümüz modern hukukuna büyük etkisi olan hukuki eserlerinin kapsamı büyüktür ve öğrencilere yönelik bir el kitabı olan “Institutiones”, Praetor Beyannamesi şerhi, mahkemelerin örgütlenmesi ve olağan dışı usul hakkındaki kitapları ile “Kurallar” derlemesi bu eserlerden sadece bazılarıdır.

Ulpianus’un, Aristoteles’ten esinlenen hukuk ve adalet tanımları meşhurdur; hukuk adaletin hayata geçirilmesidir; adalet ise “herkese kendisine ait olanı vermeye yönelik sürekli ve ebedi bir irade”ye dayanır.

Doğu Roma imparatoru Iustinianus döneminde (527-565) hazırlanan Corpus Iuris Civilis’in en önemli kısımlarından biri olan Digesta’yı yazmıştır. Digesta’da zikredilen fragmanların % 40’ından fazlası Ulpianus’tan gelmektedir. İmparatorluğun en üst idarî görevine tekabül eden praefectus praetorio görevini yürüttüğü sırada çıkan bir askerî ayaklanma sırasında öldürülmüştür.

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Hukuk Eğitimi Alan Gazeteci ve Yazarlar

Hukuk Eğitimi Alan Gazeteci ve Yazarlar Gazeteci-Yazar  Fakülte Abdi İpekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ahmet …