Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Uluslararası Kuruluşlar Listesi
Uluslararası Örgütler Listesi

Uluslararası Kuruluşlar Listesi

Uluslararası Kuruluşlar, Örgütler, Alt Birim ve Kuruluşları Listesi

 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR, ÖRGÜTLER, ALT BİRİM VE KURULUŞLARI LİSTESİ

Türkçe
Kısaltma
İngilizce
Afrika Birliği
AfB
African Union
Afrika Kalkınma Bankası
AFKB
African Development Bank
Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu
ACP
African, Caribbean and Pacific Group of States
AGİT-Çatışmaları Önleme Merkezi
ÇÖM
OSCE-Conflict Prevention Centre
AGİT-Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu
ODIHR
OSCE-Office for Democratic Institutions and Human Rights
AGİT Ekonomi ve Çevre Komitesi
AGİT EÇK
OSCE Economic and Environmental Committee
AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi
MÖT
OSCE Representative on Freedom of the Media
AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu
Küresel Fon
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
AKB- Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Programı
CAREC
ADB- Central Asia Regional Economic Cooperation Program
Akdeniz Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi
REMPEC
Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the
Mediterranean Sea
Akdeniz Forumu
FOROMED
Mediterranean Forum
Akdeniz için Birlik
AiB
Union for the Mediterranean
Akdeniz ve Avrupa Bitki Koruma Örgütü
EPPO
European and Mediterranean Plant Protection Organization
Akdeniz Parlamenter Asamblesi
Akdeniz PA
Parliamentary Assembly of the Mediterranean
Amerikalar İçin Bolivarcı İttifak
ALBA
Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America
Amerikan Devletleri Örgütü
ADÖ
Organization of American States
And Milletler Topluluğu
CAN
Andean Community of Nations
Arap Birliği
AL
The League of Arab States
Arktik Konseyi
Arctic Council
ASEAN Artı Üç (Çin, Japonya, Güney Kore)
APT
ASEAN Plus Three
Asya İnsan Hakları Merkezi
ACHR
Asian Centre for Human Rights
Asya İşbirliği Diyaloğu (Asya Birliği)
AİD
Asia Cooperation Dialogue (Asian Union)
Asya Kalkınma Bankası
AKB
Asian Development Bank
Asya’da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı
AİGK
Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia
Asya Parlamenter Asamblesi
APA
Asian Parliamentary Assembly
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu
APEC
Asia-Pacific Economic Cooperation Forum
Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü
APSCO
Asia-Pacific Space Cooperation Organization
Avrasya Ekonomi Birliği
EEU
Eurasian Economic Union
Avrasya Ekonomik Topluluğu
EAEC
Eurasian Economic Community
Avrasya Patent Teşkilatı
EAPO
Eurasian Patent Organization
Avrupa – Atlantik Ortaklık Konseyi
AAOK
Euro-Atlantic Partnership Council
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
AAET
European Atomic Energy Community
Avrupa Birliği
AB
European Union
Avrupa Birliği Adalet Divanı
ABAD
Court of Justice of the European Union
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi
BK
Committee of the Regions of the European Union
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi
EESC
European Economic and Social Committee
Avrupa Birliği Göç, Dış Sınırlar ve İltica Stratejik Komitesi
SCIFA
European Union Strategic Committee on Immigration, Frontiers and
Asylum
Avrupa Birliği Konseyi
AB Konseyi
Council of European Union
Avrupa Birliği Konseyi – Çevre Konseyi
Council of the European Union – Environment Council
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı
FRA
European Union Agency for Fundamental Rights
Avrupa Çevre Ajansı
AÇA
European Environment Agency
Avrupa Demiryolları Birliği
CER
Community of European Railway
Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı
EMSA
European Maritime Safety Agency
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Forumu
AGİF
OSCE-The Forum for Security Co-operation
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AGİT
Organization for Security and Co-operation in Europe
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi
AGİT-PA
Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-operation
in Europe
Avrupa Haberleşme Ofisi
ECO
European Communications Office
Avrupa Hava Emniyeti Ajansı
EASA
European Aviation Safety Agency
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı
Eurocontrol
European Organisation for the Safety of Air Navigation
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
AİKB
European Bank of Reconstruction and Development
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHM
European Court of Human Rights
Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi
CPT
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Avrupa Jandarma Kuvveti
AJK
European Gendarmerie Force
Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık Koridoru
TRACECA
Transport Corridor Europe Caucasus Asia
Avrupa Komisyonu
AK
European Commission
Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi
KGM
North-South Centre of the Council of Europe
Avrupa Konseyi
CoE
Council of Europe
Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi
CDED
Council of Europe-Steering Committee for Education
Avrupa Konseyi Kültür Komitesi
CDCULT
Council of Europe-Steering Committee for Culture
Avrupa Konseyi Kültürel Miras ve Peyzaj Komitesi
CDPATEP
Council of Europe-Steering Committee for Cultural Heritage and
Landscape
Avrupa Konseyi Yükseköğretim ve Araştırma Komitesi
CDESR
Council of Europe-Steering Committee for Higher Education and Research
Avrupa Modern Diller Merkezi
GRAZ
European Centre for Modern Languages
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
BK
Committee of Ministers of the Council of Europe
Avrupa Birliği – Ekonomik Politika Komitesi
EPC
European Union – Economic Policy Committee
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği
AK İHK
Commissioner for Human Rights of the Council of Europe
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
YBYK
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi
CC.ED.
Education Committee of the Council of Europe
Avrupa Konseyi Görsel-İşitsel İcra Komitesi
EUREKA
The European Audiovisual Observatory
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
AKKB
Council of Europe Development Bank
Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi
KGM
North-South Centre of the Council of Europe
Avrupa Konseyi Kültür Komitesi
CC-CULT
Culture Committee of the Council of Europe
Avrupa Konseyi Kültürel Miras Komitesi
CC PAT
Cultural Heritage Committee of the Council of Europe
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKPM
Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu
VK
Venice Commission of the Council of Europe
Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı
INGOs
Conference of International Non-Governmental Organizations
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
YBYK
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
Avrupa Konseyi Yüksek Öğrenim ve Araştırma Komitesi
CC-HER
Higher Education and Research Committee of the Council of Europe
Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Devletler Grubu
GRECO
Council of Europe Group of States against Corruption
Avrupa Merkez Bankası
ECB
European Central Bank
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
CERN
European Organization for Nuclear Research
Avrupa Parlamentosu
AP
European Parliament
Avrupa Parlamentosu – Çevre Komitesi
European Parliament – Committee on Environment
Avrupa Patent Ofisi
EPO
European Patent Office
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı
EUROPOL
European Police Office
Avrupa Sayıştayı
ECA
European Court of Auditors
Avrupa Serbest Ticaret Birliği
EFTA
European Free Trade Association
Avrupa Uzay Ajansı
ESA
European Space Agency
Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü
EPPO
European and Mediterranean Plant Protection Organization
Avrupa’da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması
AKKA
Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı Programı
INOGATE
Interstate Oil and Gas Transport to Europe Program
 Avrupa Yatırım Bankası
EIB
European Investment Bank
Bağımsız Devletler Topluluğu
CIS
Commonwealth of Independent States
Balistik Füze Yayılmasına Karşı Lahey Davranış İlkeleri Rehberi
HCOC
The Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation
Baltık Asamblesi
BA
Baltic Assembly
Baltık Bakanlar Konseyi
Baltic Council of Ministers
Baltık Denizi Çevre Koruma Komisyonu (Helsinki Komisyonu)
HELCOM
Baltic Marine Environment Protection Commission
Baltık Denizi Parlamento Konferansı
BSPC
Baltic Sea Parliamentary Conference
Barents Avrupa-Arktik Konseyi
BEAC
Barents Euro-Arctic Council
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu
ECOWAS
Economic Community of West African States
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Birliği
UEMOA
West African Economic and Monetary Union
Batı Afrika Yatırım Bankası
BOAD
West African Development Bank
Birleşmiş Milletler
BM
United Nations
Afet Yönetimi ve Olağanüstü Hallerde Müdahale Amaçlı Uzay Kaynaklı Bilgi için BM Platformu
UN-SPIDER
United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response
Birleşmiş Milletler Afet Riskinin Azaltılması Uluslararası Stratejisi
UNISDR
United Nations Office for Disaster Risk Reduction
Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik Komisyonu
UNESCAP
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
AEK
United Nations Economic Commission for Europe
Birleşmiş Milletler Barışı İnşa Komisyonu
PBC
United Nations Peace Building Comission
Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
UN CBD
United Nations Convention on Biological Diversity
Birleşmiş Milletler Bütçe ve İdare Konuları Danışma Komitesi
ACABQ
The Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi
UN Women
UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Birleşmiş Milletler Çevre Programı
UNEP
United Nations Environment Programme (UNEP)
BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi
UN Women
UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
UNICEF
United Nations Children’s Fund
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
CRC
UN Committee on the Rights of the Child
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
UNCCD
United Nations Convention to Combat Desertification
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı
WFP
United Nations World Food Programme
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
UNWTO
United Nations World Tourism Organization
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO Dünya Miras Komitesi
DMK
UNESCO World Heritage Committee
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi
UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage
Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi
UNIC
United Nations Information Centre
Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Komitesi
CRPD
UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
CESCR
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey
ECOSOC
United Nations Economic and Social Council
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
FAO
United Nations Food and Agriculture Organization
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
BMGK
United Nations Security Council
Birleşmiş Milletler Irak Özel Komisyonu
UNSCOM
U.N. Special Commission on Iraq
Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi
CERD
UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
BMİDÇS
United Nations Framework Convention on Climate Change
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
İHYK
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu
CSW
UN Commission on the Status of Women
Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite
CAT
UN Committee against Torture
Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt-Komitesi
SPT
UN Subcommittee on Prevention of Torture
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı
UN-HABITAT
United Nations Human Settlements Programme
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu
CSTD
United Nations Commission on Science and Technology for Development
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
UNDP
The United Nations Development Programme
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
HRC
UN Human Rights Committee
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
İHYK
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı
United Nations Alliance of Civilizations
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
UNFPA
United Nations Population Fund
Birleşmiş Milletler Orman Forumu
UNFF
United Nations Forum on Forests
Birleşmiş Milletler Ortak Denetim Birimi
JIU
Joint Inspection Unit of the United Nations
Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Komisyonu
UNDC
United Nations Disarmament Commission
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
BM Çocuk Hakları Komitesi
CRC
UN Committee on the Rights of the Child
BM- FAO Balıkçılık Komitesi
COFI
UN- FAO Committee on Fisheries
BM- FAO Çöl Çekirgesi Kontrol Komitesi
DLCC
UN- FAO Desert Locust Control Committee
BM- FAO Gıda Güvenliği Komitesi
CFS
UN- FAO Committee for Food Safety
BM- FAO Ormancılık Komitesi
COFO
UN- FAO Committee on Forestry
Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
IPCC
United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change
Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu
UNCITRAL
UN Commission on International Trade Law
Birleşmiş Milletler – Su
UN – Water
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi
UBAKK
UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı
UNRWA
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeler Komitesi
CED
UN Committee on Enforced Disappearances
Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Platformu
IPBES
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
Bölgesel Çevre Merkezi
REC
Regional Environmental Center
Bölgesel İşbirliği Konseyi
BİC-RCC
Regional Cooperation Council
Crans-Montana Forumu
Crans-Montana Forum
Daimi Hakemlik Mahkemesi
DHM
Permanent Court of Arbitration
DB- Uluslararası Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası
IBRD
WB- International Bank for Reconstruction and Development
Deauville Ortaklığı
DO
Deauville Partnership
Doğu Afrika Topluluğu
EAC
East African Community
Doğu Karayipler Devletleri Örgütü
OECS
Organization of East Carribean
Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı
COMESA
Common Market for Eastern and Southern Africa
Dünya Bankası
DB
World Bank
Dünya Doğa Koruma Birliği
IUCN
International Union for Conservation of Nature
Dünya Doğayı Koruma Vakfı
WWF
World Wildlife Fund
Dünya Ekonomik Forumu
WEF
World Economic Forum
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
WIPO
World Intellectual Property Organization
Dünya Gümrük Örgütü (Gümrük İşbirliği Konseyi)
WCO
World Customs Organization
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü
OIE
World Organisation for Animal Health
Dünya Meteoroloji Örgütü
DMÖ
World Meteorological Organization
Dünya Sağlık Örgütü
DSÖ
World Health Organization
DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi
TKÇS
WHO Framework Convention on Tobacco Control
Dünya Su Konseyi
WWC
World Water Council
Dünya Ticaret Örgütü
DTÖ
World Trade Organization
DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Organı
DSB
WTO Dispute Settlement Body
DTÖ Antidamping Uygulamaları Komitesi
WTO Committee on Anti-Dumping Practices
DTÖ Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Komitesi
CRTA
WTO Committee on Regional Trade Agreements
DTÖ Bütçe, Maliye ve İdare Komitesi
WTO Budget, Finance and Administration Committee
DTÖ Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Konseyi
TRIPS
Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
DTÖ Gümrük Değerleme Komitesi
WTO Committee on Customs Valuation
DTÖ Hizmet Ticareti Konseyi (Özel Taahhütler Komitesi)
WTO Council for Trade in Services (Committee on Specific Commitments)
 DTÖ İthalat Lisansları Komitesi
WTO Committee on Import Licensing
DTÖ Kişilerin Serbest Dolaşımı Müzakere Grubu
WTO Negotiating Group on Movement of Natural Persons
DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi
WTO Committee on Safeguards
DTÖ Köken (Menşe) Kuralları Komitesi
WTO Committee on Rules of Origin
DTÖ Mal Ticareti Konseyi
WTO Council for Trade in Goods
DTÖ Mali Hizmetler Ticareti Komitesi
WTO Committee on Trade in Financial Services
DTÖ Ödemeler Dengesi Komitesi
BOP
WTO Committee on Balance of Payments
DTÖ Pazara Giriş Komitesi
WTO Market Access Committee
DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi
WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures
DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Komitesi
WTO Committee on Subsidies and Countervailing Measures
DTÖ Tarım Komitesi
WTO Agriculture Committee
DTÖ Tarife Tavizleri Komitesi
WTO Committee on Tariff Concessions
DTÖ Tekstil İzleme Organı
TMB
WTO Textiles Monitoring Body
DTÖ Temsilciler Konseyi
WTO Council of Representatives
DTÖ Ticaret Müzakereleri Komitesi
TMK
WTO Trade Negotiations Committee
DTÖ Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Organı
TPRM
WTO Trade Policy Review Body
DTÖ Ticaret ve Çevre Komitesi
WTO Trade and Environment Committee
DTÖ Ticaret ve Kalkınma Komitesi
CTD
WTO Committee on Trade and Development
DTÖ Ticaret ve Rekabet Çalışma Grubu
WTO Trade and Competition Working Group
DTÖ Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu
WTO Trade and Investment Working Group
DTÖ Ticarette Teknik Engeller Komitesi
TBT
WTO Committee on Technical Barriers to Trade
Dünya Turizm Örgütü
UNWTO
World Tourism Organization
Egmont Grubu (Mali İstihbarat Birimleri Egmont Grubu)
Egmont Group
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
EİT
Economic Cooperation Organization
Enerji Şartı
Energy Charter
EİT- Bakanlar Konseyi
COM
ECO- Council of Ministers
EİT- Bölgesel Planlama Konseyi
RPC
ECO-Regional Planning Council
EİT- Ticaret ve Kalkınma Bankası
ETDB
ECO- Trade and Development Bank
EİT- Ticareti Geliştirme Örgütü
TPO
ECO- Trade Promotion Organization
Evrensel Posta Birliği
UPU
Universal Postal Union
Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü
FKÜÖ
International Organization of Francophonie
G-20
G-20
Group of Twenty
Gazetecileri Koruma Komitesi
CPJ
Committee to Protect Journalists
Gelişen Sekiz Ülke
D-8
Developing Eight
Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Komitesi
CMW
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of their Families
GUAM-DEKÖ (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova-Demokrasi ve Ekonomik Kalkinma Örgütü)
GUAM
Organization for Democracy and Economic Development
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu
SADC
Southern African Development Community
Güney Amerika Ulusları Birliği
UNASUR
Union of South American Nations
Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü
SAARC
South Asian Association for Regional Cooperation
Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu
COMSATS
Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the South
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi
SELEC
Southeast European Law Enforcement Center
Güney Ortak Pazarı
MERCOSUR
Southern Common Market
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
ASEAN
Association of Southeast Asian Nations
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci
GDAÜ
South-East European Cooperation Process
Güvenlik İşbirliği Merkezi
RACVIAC
Centre for Security Cooperation
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi
IGAD
Intergovernmental Development Authority
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
ECRI
European Commission against Racism and Intolerance
İngiliz Uluslar Topluluğu
İUT
Commonwealth of Nations
İslam Devletleri Eğitimi, Bilim ve Kültür Örgütü
ISESCO
Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization
İslam İşbirliği Teşkilatı
İİT
Organization of Islamic Cooperation
İİT Bilim, Teknoloji ve Yenilik Örgütü
STIO
OIC The Science, Technology and Innovation Organization
İİT Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi
BİLTEDAK
OIC Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation
İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
İSEDAK
OIC Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation
İİT Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesi
ENKİDAK
OIC Standing Committee for Information and Cultural Affairs
İİT Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi
OIC-CERT
OIC Computer Emergency Response Team
İİT İslam Ülkeleri Gemi Sahipleri Teşkilatı
OISA
OIC Organization of the Islamic Shipowners Association
İİT İslam Dayanışma Fonu ve Vakfı
İDF
OIC Islamic Solidarity Fund and its Waqf
İİT İslam Dünyası Bilim Akademisi
IAS
OIC Islamic World Academy of Sciences
İİT İslam İşbirliği Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu
ICYF-DC
OIC Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation
İİT İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi
IRCICA
OIC Research Center for Islamic History, Art and Culture
İİT İslam Kalkınma Bankası
İKB
OIC Islamic Development Bank
İİT İslam Teknoloji Üniversitesi
İTÜ
OIC Islamic University of Technology
İİT İslam Ticaret,Sanayi ve Tarım Odası
ICCIA
OIC Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture
İİT İslam Ticareti Geliştirme Merkezi
İTGM
OIC Islamic Center for the Development of Trade
İİT İslam Ülkeleri Çimento Birliği
ICA
OIC Islamic Cement Association
İİT İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkez
SESRIC
OIC Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Co
İİT İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu
FCIC
OIC Federation of Consultants from Islamic Countries
İİT İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonu
FOCIC
OIC Federation of Contractors from Islamic Countries
İİT İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü
SMIIC
OIC Standards and Metrology Institute for Islamic Countries
İİT İslam Ülkeleri Vergi İdareleri Birliği
ATAIC
OIC Association of Tax Authorities of Islamic Countries
İİT İslam Ülkeleri Yayın Düzenleyici Kuruluşlar Forumu
IBRAF
OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum
İİT İslam Yayıncılar Birliği
IBU
OIC Islamic Broadcasting Union
İİT İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi
CIBAFI
OIC General Council for Islamic Banks and Financial Institutions
İİT İslami Başkentler ve Şehirler Teşkilatı
OICC
OIC Organization of Islamic Capitals and Cities
İİT İslami Dayanışma Spor Federasyonu
ISS
OIC Islamic Solidarity Sports Federation
İİT İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
ISESCO
OIC Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization
İİT Kudüs Komitesi
OIC Al Quds Committee
İİT Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi
IIUM
OIC International Islamic University Malaysia
İİT Uluslararası Arap-İslam Okulları Federasyonu
WFAIIS
OIC World Federation of Arabo-Islamic International Schools
İİT Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi
İFA
OIC International Islamic Fiqh Academy (IIFA)
İİT Uluslararası İslam Haber Ajansı
IINA
OIC International Islamic News Agency
İİT Uluslararası Kızılay İslam Komitesi
ICIC
OIC Islamic Committee of the International Crescent
İİT Uluslararası Müslüman Alimler Birliği
IUMS
OIC International Union of Muslim Scouts
İslam Özel Sektörü Geliştirme Kurumu
ICD
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector
Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Paktı
KİİP
Caucasus Stability and Cooperation Pact
Kamu Alımları Konseyi
Public Procurement Council
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
KEİ
Black Sea Economic Cooperation Organization
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu
The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
KTKB
Black Sea Trade and Development Bank
Karayip Devletleri Birliği
KDB
Association of Caribbean States
Karayipler Topluluğu
CARICOM
Caribbean Community
Katılımcı Sulama Yönetimi Uluslararası Ağı
INPIM
International Network on Participatory Irrigation Management
Kıbrıs Kayıplar Komitesi
Committee on Missing Persons in Cyprus
Kızılay
Red Crescent
Kızılhaç
Red Cross
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü
CSTO
Collective Security Treaty Organization
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi
KİK
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi
KAİK
North Atlantic Cooperation Council
Kuzey Denizi Komisyonu
North Sea Commission
Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlı Denizlerde Tsunami Erken Uyarı Sistemi Hükümetlerarası Eşgüdüm Komitesi
ICG/NEAMTWS
Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and
Mitigation System in the North-Eastern Atlantic , the Mediterranean and Connected Seas
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Dünya Asamblesi
WASME
World Assembly for Small and Medium-Sized Enterprises
Küresel Çevre Fonu
GEF
Global Environment Facility
Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı
HCOPIL
Hague Conference on Private International Law
Latin Amerika Entegrasyon Birliği
LAIA
Latin American Integration Association
Latin Amerika Parlamentosu
LAP
Latin American Parliament
Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu
CELAC
Community of Latin American and Caribbean States
Mağrip Arap Birliği
MAB
Arab Maghreb Union
Merkezi Avrupa Girişimi
MAG
Central European Initiative
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (Uluslararası Kişi Halleri Komisyon)
CIEC
International Commission on Civil Status
MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya)
MİKTA
MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey Australia)
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
NATO
North Atlantic Treaty Organization
NATO Güvenlik Komitesi
SC
NATO-Security Committee
NATO Konvansiyonel Silah Kontrolü Üst Düzey Görev Gücü
HLTF
NATO High-Level Task Force on Conventional Arms Control
NATO Nükleer Planlama Grubu
NPG
NATO Nuclear Planning Group
NATO Parlamenterler Asamblesi
NATO PA
NATO Parliamentary Assembly
NATO Yüksek Düzeyli Grup
HLG
NATO High Level Group
NATO-Rusya Federasyonu Konseyi
NRC
NATO-Russia Council
NATO-Ukrayna Komisyonu
NUK
NATO-Ukraine Commission
Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme
CITES
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Nordik Bakanlar Konseyi
Nordic Council of Ministers
Nordik-Baltık Sekizlisi
NB8
Nordic-Baltic Eight
Nordik Konseyi
Nordic Council
Nordik Savunma İşbirliği
NORDEFCO
Nordic Defence Cooperation
Nordik Yatırım Bankası
NIB
Nordic Investment Bank
Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Andlaşması Örgütü
NDYAÖ
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization
Nükleer Enerji Ajansı
NEA
Nuclear Energy Agency
Nükleer Tedarikçiler Grubu
NSG
Nuclear Suppliers Group
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
 OECD – Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi
CSTP
OECD Committee for Scientific and Technological Policy
OECD – Bütçe Komitesi
OECD – Budget Committee
OECD – Çelik Komitesi
OECD – Steel Committee
OECD – Deniz Taşımacılığı Komitesi
MTC
OECD – Maritime Transport Committee
OECD – Eğitim Komitesi
OECD – Education Committee
OECD – Ekonomi ve Gelişme İncelemeleri Komitesi
EDRC
OECD – Economic and Development Review Committee
OECD – Enerji Komitesi
OECD – Energy Committee
OECD – Enformasyon, Bilgisayar ve İletişim Politikaları Komitesi
ICCP
OECD – Committee for Information, Computer and Communications Policy
OECD – Gıda, Tarım ve Balıkçılık Direktörlüğü
OECD – Directorate for Food, Agriculture and Fisheries
OECD – İhracat Kredi Grubu
ECG
OECD – Export Credit Group
OECD – İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi
ELSA
OECD – Employment, Labour and Social Affairs Committee
OECD – İşçi Sendikaları Danışma Komitesi
TUAC
OECD – Trade Union Advisory Committee
OECD – İşveren ve Sanayi Danışma Komitesi
BIAC
OECD – Business and Industry Advisory Committee
OECD – Kalkınmaya Yardım Komitesi
DAC
OECD – Development Aid Committee
OECD – Kamu Yönetimi Komitesi
PUMA
OECD – Public Management Committee
OECD – Mali Eylem Görev Gücü
OECD/FATF
OECD – Financial Action Task Force
OECD – Mali İşler Komitesi
CFA
OECD – Committee on Fiscal Affairs
OECD – Mali Piyasalar Komitesi
CMF
OECD – Committee on Financial Markets
OECD – Rekabet Hukuku ve Politikaları Komitesi
CLP
OECD – Competition Law and Policy Committee
OECD – Sermaya Hareketleri ve Görünmeyen İşlemler Komitesi
CMIT
OECD – Committee on Capital Movements and Invisible Transactions
OECD – Sigorta ve Özel Emeklilik Komitesi
OECD – Insurance and Private Pensions Committee
OECD – Su Yönetişim Programı
OECD – Programme on Water Governance
OECD – Ticaret-Rekabet Ortak Komitesi
OECD – Joint Group on Trade and Competition
OECD – Turizm Komitesi
OECD – Tourism Committee
OECD – Tüketici Politikaları Komitesi
CCP
OECD – Committee on Consumer Policy
OECD – Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar İle İrtibat Komitesi
OECD – Liaison Committee with International Non-Governmental Organisations
OECD – Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu Girişimler Komitesi
CIME
OECD – Committee on International Investment and Multinational
Enterprises
OECD Uluslararası İş İşlemlerinde Rüşvetle Mücadele Grubu
OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu
ECCAS
Economic Community of Central African States
Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu
CEMAC
Central African Economic and Monetary Community
Orta Amerika Entegrasyon Sistemi
SICA
Central American Integration System
 Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyon Bankası
CABEI
Central American Bank for Economic Integration
Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı
CACM
Central American Common Market
Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme
RAMSAR
Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat
Parlamentolararası Birlik
PAB
Inter-Parliamentary Union
Pasifik Adaları Forumu
PAF
Pacific Islands Forum
Pasifik İttifakı
Pacific Alliance
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
OPEC
Organization of the Petroleum Exporting Countries
Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu
CPLP
Community of Portuguese Language Countries
Rio Grubu
Rio Group
Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü Merkezi
DCAF
Centre for the Democratic Control of Armed Forces
Şanhay İşbirliği Örgütü
ŞİÖ
Shanghai Cooperation Organization
Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of  Hazardous Wastes and Their Disposal
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 
 OPCW
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
Tuna Nehrinin Korunması Uluslararası Komisyonu
ICPDR
International Commission for the Protection of the Danube River
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
Türk Konseyi
The Cooperation Council of Turkish Speaking States
DTÖ Sütçülük Konseyi
WTO Dairy Council
Uluslararası Adalet Divanı
UAD
International Court of Justice
Uluslararası Af Örgütü
UAÖ
Amnesty International
Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu
BIPM
International Bureau of Weights and Measures
Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu
CIESM
International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea
Uluslararası Akdeniz Yüksek Tarımsal Araştırmalar Merkezi
CIHEAM
International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHE
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
ICOMOS
International Council on Monuments and Sites
Uluslararası Arşiv Konseyi
ICA
International Council on Archives
Uluslararası Aşı Enstitüsü
IVI
International Vaccine Institute
Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu
ICCAT
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
IAEA
International Atomic Energy Agency
Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütü
OIV
International Organisation of Vine and Wine
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu
ICOLD
International Commission on Large Dams
Uluslararası Ceza Divanı
UCD
International Criminal Court
Uluslararası Çalışma Örgütü
ILO
International Labour Organization
Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği
AIPH
International Association of Horticultural Producers
Uluslararası Demiryolları Birliği
UIC
International Union of Railways
 Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü
OTIF
Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail
Uluslararası Denizcilik Örgütü
IMO
International Maritime Organization
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
IEC
International Electrotechnical Comission
Uluslararası Enerji Ajansı
UAE
The International Energy Agency
UEA Enerji Araştırma ve Teknoloji Komitesi
CERT
IEA Committee on Energy Research and Technology
Uluslararası Et Konseyi
IMC
International Meat Council
Uluslararası Finansman Kurumu
IFC
International Finance Corporation
Uluslararası Gaz Birliği
UGB
International Gas Union
Uluslararası Göç Örgütü
IOM
International Organization for Migration
Uluslararası Göç Politikaları Merkezi
ICMPD
International Centre for Migration Policy Development
Uluslararası Hidrografi Örgütü
IHO
International Hydrographic Organization
Uluslararası Holokost Anma İttifakı
IHRA
International Holocaust Remembrance Alliance
Uluslararası Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü
UNIDROIT
International Institute for the Unification of Private Law
Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu
FIDH
International Federation for Human Rights
Uluslararası İstatistik Enstitüsü
ISI
International Statistical Institute
Uluslararası İslam Ticaret Finans Şirketi
ITFC
International Islamic Trade Finance Corporation
Uluslararası İşbirliği Platformu
UİP
International Cooperation Platform
Uluslararası Kahve Örgütü
ICO
International Coffee Council
Uluslararası Kakao Örgütü
ICCO
International Cocoa Organization
Uluslararası Kalkınma Birliği
IDA
International Development Association
Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü
IDLO
International Development Law Organization
Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu
IFRC
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Uluslararası Kızılay/Kızılhaç Hareketi
International Red Crescent / Red Cross Movement
Uluslararası Kızılhaç Komitesi
ICRC
International Committee of the Red Cross
Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi
ICARDA
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas
Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu
International Lead and Zinc Study Group
Uluslararası Mısır ve Buğday Merkezi
CIMMYT
International Maize and Wheat Improvement Center
Uluslararası Mobil Uydu Örgütü
IMSO
International Mobile Satellite Organization
Uluslararası Müzeler Konseyi
ICOM
International Council of Museums
Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu
INCB
International Narcotics Control Board
Uluslararası Okuma Derneği
IRA
International Reading Association
Uluslararası Para Fonu
IMF
International Monetary Fund
Uluslararası PEN Kulüpleri Federasyonu
PEN
PEN International
 Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı
INTERPOL
International Criminal Police Organization
Uluslararası Sergiler Bürosu
BIE
Bureau of International Exhibitions
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
ICAO
International Civil Aviation Organization
Uluslararası Soğutma Enstitüsü
IIR
International Institute of Refrigeration
Uluslararası Standartlar Örgütü
ISO
International Organization for Standardization
Uluslararası Şeker Örgütü
ISO
International Sugar Organization
Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu
ICID
International Commission on Irrigation and Drainage
Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu
CGIAR
Consultative Group on International Agricultural Research
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
IFAD
International Fund for Agricultural Development
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
ITU
International Telecommunication Union
Uluslararası Telif Hakları Fonu Komitesi
COFIDA
Committee for International Copyright Funds
Uluslararası Ticaret Merkezi
ITC
International Trade Centre
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
TÜRKSOY
International Organization of Turkic Culture
Uluslararası Ulaştırma Forumu
ITF
International Transport Forum
Uluslararası Yasal Ölçüler Örgütü
OIML
International Organization of Legal Metrology
Uluslararası Yatırım ve Girişimler Komisyonu
IIIC
International Investment and Initiatives Commission
Uluslararası Yayıncılar Birliği
IPA
International Publishers Association
Uluslararası Yazar ve Besteci Dernekleri Konfederasyonu
CISAC
International Confederation of Societies of Authors and Composers
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
IRENA
International Renewable Energy Agency
Uluslararası Zeytin Konseyi
IOOC
International Olive Council
UNCTAD Deniz Taşımacılığı Hizmetleri Daimi Komitesi
UNCTAD Standing Committee on Maritime Transport Services
UNCTAD En az Gelişmiş Ülkeler Güven Fonu
LDCF
UNCTAD Trust Fund for Least Developed Countries
UNCTAD Gelişmekte Olan Hizmet Sektörleri Daimi Komitesi
UNCTAD Standing Committee on Developing Services Sectors
UNCTAD Gelişmekte olan Ülkeler Arası İşbirliği Daimi Komitesi
ECDC
UNCTAD Standing Committee on Economic Cooperation among Developing Countries
UNCTAD İşletme, Ticari Faaliyetin Kolaylaştırılması ve Kalkınma Komitesi
UNCTAD Commission on Enterprise, Business Facilitation and Development
UNCTAD Silahsızlanmaya Geçişte Yapısal Uyum AH Çalışma Grubu
UNCTAD Ad Hoc Working Group to Explore the Issue of Structural
UNCTAD Tercihler Özel Komitesi
UNCTAD Special Committee on Preferences
UNCTAD Ticaret Çevre Ve Kalkınma AH Çalışma Grubu
UNCTAD Ad Hoc Working Group on Trade, Environment and Development
UNCTAD Ticaret ve Kalkınma Konseyi
TDB
UNCTAD Trade and Development Board
UNCTAD Uluslar arası Yatırımlar ve Girişimler Komisyonu
UNCTAD Commission on International Investments and Initiatives
UNCTAD Yoksulluğun Azaltılması Daimi Komitesi
UNCTAD Standing Committee on Poverty Alleviation
UNESCAP Çevre ve Doğal Kaynakların Geliştirilmesi Komitesi
UNESCAP Committee on Environment and Natural Resources Development
UNESCO – IPDC Hükümetlerarası Konseyi
UNESCO – Intergovernmental Council of IPDC
UNESCO Avrupa Bilim ve Teknoloji Bölge Ofisi
ROSTE
UNESCO Regional Office for Science and Technology in Europe
UNESCO Enformasyon Programı Hükümetlerarası Konseyi
PGI
UNESCO Intergovernmental Council for the General Information Programme
UNESCO Hükümetlerarası Enformatik Bürosu
IBI
UNESCO Intergovernmental Bureau for Informatics
UNESCO Hükümetlerarası Enformatik Programı Hükümetlerarası Komitesi
IIP
Intergovernmental Committee for the Intergovernmental Informatics Programme
UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu
IOC
UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission
UNESCO İletişimin Geliştirilmesine İlişkin Uluslararası Program
IPDC
UNESCO International Programme for the Development of Communication
UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı
MAB
UNESCO Man and the Biosphere Programme
UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı Uluslararası Koordinasyon Konseyi
MAB Konseyi
UNESCO International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme
UNESCO İstatistik Enstitüsü
UIS
UNESCO Institute for Statistics
UNESCO Kültür ve Kalkınma Dünya Komisyonu
UNESCO World Commission on Culture and Development
UNESCO Kültürel Varlıkların Ait Oldukları Ülkelere İadesinin Teşviki Hükümetlerarası Komitesi
ICPRCP
UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property
UNESCO Uluslararası Güzel Sanatlar Derneği
IAA
UNESCO International Association of Art
UNESCO-Uluslararası Hidroloji Programı
IHP
UNESCO International Hydrological Programme
UNODC Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu
CCPCJ
UNODC Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
UNODC Uyuşturucu Maddeler Komisyonu
CND
UNODC Commission on Narcotic Drugs
Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele İşbirliği Grubu
Pompidou
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yasadışı İnsan Ticareti ile Mücadele İşbirliği Grubu
Visegrád Grubu
V4
Visegrád Grubu
Wassenaar Düzenlemesi
WA
Wassenaar Paketi
Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi
ICSID
Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi
Yeni Bitki Türlerini Koruma Uluslararası Birliği
UPOV
Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Uluslararası Birliği
Zangger Komitesi
ZK
Zangger Komitesi

Uluslararası Örgütler Listesi

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et