Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Uluslararası Polis Şefleri Birliği Etik Kuralları 
Uluslararası Polis Şefleri Birliği Etik Kuralları 

Uluslararası Polis Şefleri Birliği Etik Kuralları 

Uluslararası Polis Şefleri Birliği Etik Kuralları, birliğin 1957 yılı Ekim ayındaki 64. Yıllık Konferansında kabul edilmiştir. Etik Kurallar, kanunların uygulayıcısı olan kurumların ve kurum personellerinin hizmet ettikleri topluma karşı üstlendikleri misyon ve taahhüdün bir gereği olarak kabul edilmiştir.

Uluslararası Polis Şefleri Birliği Logosu
Uluslararası Polis Şefleri Birliği

Uluslararası Polis Şefleri Birliği (International Association of Chiefs of Police) 1893 yılında faaliyete başlamış olan Virginia merkezli kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşudur. Dünya polis liderlerinin oluşturduğu en büyük ve en etkili profesyonel meslek birliği olan ve kısaca IACP olarak bilinen birliğin, 150 ülkede 30.000’den fazla üyesi bulunmaktadır. Kurum, misyonunu “Polislik mesleğinin geleceğini şekillendirmek” olarak açıklamıştır.

Uluslararası Polis Şefleri Birliği, daha güvenli toplumlar yaratmayı hedeflemekte, dünya çapında profesyonel polis hizmetlerinin oluşturulmasını hedeflememekte; polislik mesleğinin geleceğini şekillendirerek toplum güvenliğini arttırma konusunda çalışmalar yapmaktadır. Araştırma, eğitim ve düzenlenen programlarla IACP; en acil sorunlara, tehditlere ve zorluklara karşı polisleri, polis kurumlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası Polis Şefleri Birliği The Police Chief dergisini periyodik olarak yayınlamakta, dünyanın en büyük polis eğitim ve teknoloji fuarı olan IACP Yıllık Konferansı’nı düzenlemektedir.

Uluslararası Polis Şefleri Birliği’ne, Bloomberg Vakfı, Joyce Vakfı, Laura ve John Arnold Vakfı, MacArthur Vakfı, Michael Jordan, Motorola Vakfı, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı destek vermektedir.

Uluslararası Polis Şefleri Birliği, uluslararası bir işbirliğinin polislik mesleğinin sorunlarını çözmekte daha faydalı olabileceğini savunmaktadır.

Siyasi yandaşlık, yolsuzluk, partizanlık, kişisel menfaat sağlama gibi sorunları çözmek birliğin amaçlarındandır.

Uluslararası Polis Şefleri Birliği (International Association of Chiefs of Police) tüm polisler ve polis kurumları için Uluslararası Polis Şefleri Birliği Etik Kurallarını ilan etmiştir. IACP Etik Kuralları,  birliğin 1957 yılı Ekim ayındaki 64. Yıllık Konferansında kabul edilmiştir.

Uluslararası Polis Şefleri Birliği Etik Kuralları, kanunların uygulayıcısı olan kurumların ve kurum personellerinin hizmet ettikleri topluma karşı üstlendikleri misyon ve taahhüdün bir gereği olarak kabul edilmiştir.

Uluslararası Polis Şefleri Birliği Etik Kuralları 

Bir kolluk görevlisi olarak temel görevim topluma hizmet etmek, can ve mal güvenliğini sağlamak, suçlulara karşı masumları korumak, baskı yapan ve zor kullananlara karşı zayıfları korumak; şiddet ve düzensizliğe karşı barışı sağlamak; herkesin eşit, adil ve özgür bir biçimde Anayasal Haklarına saygı göstermektir.

Özel yaşamımı bütün insanlara örnek olacak biçimde temiz tutacağım, kendimin ve kurumumun güvenini ve şerefini koruyacak biçimde davranacağım.

Tehlikeli durumlarla, olaylarla ya da küçümseyici davranışlarla karşılaştığımda cesaretimi ve sükunetimi koruyacağım. Başka insanların iyiliğini sürekli aklımda tutarak kendi davranışlarımı kısıtlama getireceğim.

Özel hayatımdaki ve resmi görevimdeki  tüm düşünce ve eylemlerimde dürüst olacağım.

Teşkilatımın kurallarına ve yasalara uygun davranma konusunda başkalarına örnek olacağım.

Gizlilik içeren konularda duyduklarımı ve gördüklerimi, görev gereği açıklamam gerekmedikçe gizli tutacağım ve sır olarak saklayacağım.

Asla gereksiz biçimde davranmayacağım; kişisel duygularım, ön yargılarım, politik görüşlerim doğrultusunda, kişisel arzularıma göre, husumetle veya arkadaşlarımın etkisinde kalarak karar vermeyeceğim ve suça ortaklık etmeyeceğim.

Yasaların uygulanmasını nazik ve uygun biçimde sağlayacağım.

Korku, kayırma, kötülük ve sertlikten uzak duracağım.

Gereksiz güç veya şiddet kullanmayacağım.

Asla hediye ya da bahşiş kabul etmeyeceğim.

Kurumumun rozetini halkın inancının bir sembolü olarak göreceğim ve onu polislik mesleğinin etik ilkelerine sadık kaldığım sürece, halkın güveninin göstergesi olarak kabul edeceğim.

Yolsuzluk ve rüşvet ilişkilerine asla girmeyeceğim gibi diğer polis görevlilerin bu tür davranışlarına da göz yummayacağım.

Adaleti sağlamak için bütün yasal yetkili kurumlar ve onların temsilcileri ile işbirliği yapacağım.

Mesleki performans ve standartlardan tek sorumlu kişinin kendim olduğunu biliyorum; mesleki bilgi ve yeterlilik düzeyimi geliştirmek ve zenginleştirmek için uygun bütün fırsatlardan yararlanacağım.

Bu ideal ve hedeflere ulaşmak için sürekli olarak çaba göstereceğim.

Kendimi, seçtiğim bu mesleğe adayacağım.

Bunu okudunuz mu?

İklim Değişikliği Tehdidine Karşı İstanbul Manifestosu

İklim Değişikliği Tehdidine Karşı İstanbul Manifestosu; “Gezegen Elden gidiyor, buna razı olamayız” başlığı altında, ev …