Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Umut Vakfı
Umut Vakfı

Umut Vakfı

Umut Vakfı, 1993 yılında, bireysel silahsızlanma ve şiddetsiz toplum amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Türkiye’nin en faal sivil toplum örgütlerindendir.

Umut Vakfı, Nazire Dedeman’ın 17 yaşındaki oğlu Umut Önal’ın, 28 Eylül 1993 günü arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetmesi sonrasında kurulmuştur.

Umut Vakfı’nın kuruluş nedeni, “Geleceğin teminatı olan gençlerimize Atatürk’ün izinde önderlik yapacak kişilik ve beceriler kazandırarak, onları ülkemizin gelişmesine yardımcı ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmek; kişilere hukukun üstünlüğünü benimsetip, uygulamasında katkıda bulunmalarını sağlamak; önderimiz Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” anlayışından yola çıkarak, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmeyi yeğletmek; bu bağlamda uzlaşma ve (barışı sürdürme ve geliştirme) becerilerini bireylere öğretip benimsetmek…” olarak açıklanmıştır. 

Kuruluş Nedeni

Vakıf, Dedeman ve Önal Ailelerinin yitirdiği dört evladının, BERNA, UMUT, ONUR ve ÖNDER’in anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak için kurulmuştur. Ailenin torunlarını, çocuklarını betimleyen bu isimler, aynı zamanda Vakfın adını ve amacını da simgelemektedir.

Mehmet Kemal Dedeman, Mehmet Kemal Dedeman, Nazire Dedeman Çağatay, Murat Dedeman, Prof. Dr. Mehmet Rüştü Gürkaynak, Özben Önal, Banu Dedeman ve Rıfat Dedeman tarafından kurulmuştur.

“Umut: Umut düştür, beklentidir, özlemdir. Umut, iyiyi koruma ve yaşatma, daha iyiye yönelme özleminin ifadesidir. İnsanlığın ortak umudu kargaşadan kurtulup harmoniye kavuşmaktır. Harmoni, bireylerin özbenleriyle, sosyal ve fiziksel çevreleriyle ve tüm insanlarla barışık olmaları, barışı sürdürebilmeleri ve barış içinde gelişmeleri ile mümkündür.Bir başka deyişle, umut, uzlaşma içinde onurlu bir yaşam sağlamak ve bunu geleceğe aktarabilmektir. Umut’un anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak, O’nun simgesi olan olumluluğu, yapıcılığı ve barışseverliği her gün taze tutup yenileyebilmektir.”
Umut Vakfının amacı şiddetsiz toplumdur

Misyonu; Geleceğimizin teminatı gençlerimizin hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, anlaşmazlıklarını uzlaşmayla ve barışçıl yollarla çözümleyen, yurttaş olma bilincini ve sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Umut Vakfı; Hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden ve uygulayan yurttaşlar olarak, insan onuruna yakışan hayatlar sürdürmek, şiddetsiz ve barış kültürünün egemen olduğu bir dünyayı çocuklarımıza miras bırakmak için; hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma, yurttaşlık bilinci, şiddet ve bireysel silahsızlanma konusunda akademik çalışmaların yanı sıra eğitimler ve kampanyalar gerçekleştirir. Kamuoyu oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapar.

Her çalışma alanında, disiplinler arası bakış açısını benimseyerek, konuyla ilgili toplumun tüm kesimleriyle etkileşim ve iletişim içinde olur. Çalışmalarıyla ilgili toplumu düzenli olarak bilgilendirir.

Aktif ve katılımcı yurttaşlık anlayışıyla, tüm bireylerin ve kurumların katılımıyla oluşturulabilecek, sürdürülebilir, barışçıl ve kaliteli bir sosyal yaşam hedefler.

Benimsediği misyonu toplumdaki tüm kesimlere yayabilmek ve geniş bir destek grubu oluşturmak, şiddetsiz bir toplum için bireysel silahlanmanın tehlikelerine dikkat çekmek, çözüm önerileri geliştirmek ve uygulanması konusunda baskı oluşturmak, ulusal ve uluslararası ağ ve işbirliğini geliştirmek çalıştığı konularda bilgi kaynağı olmak ve sosyal politikaların ve stratejilerin belirlenmesinde referans olmak vakfın amaçlarındandır.

 Vakfın Logosu: Dört Martı

Yükselişin sınırsızlığını deneyen dört martıdır. Martılar, ailenin kaybettiği dört çocuğu olan BERNA, UMUT, ONUR ve ÖNDER’in simgesidir. Çaba, bu beklentileri uçan martılarla tüm gençliğe yaymak, benimsetmek ve gençlerin Dünyanın umudu olmasıdır.

Derneğin Faaliyetleri 

Derneğin resmi rakamlarına göre, Umut Vakfı 20 yılda; 73 toplantı, 20 ödüllü yarışma ve 3 kampanya düzenlemiş, 14 adet kitap yayınlamıştır. Etkinliklerine yaklaşık 262.980 kişi katılmış, 808,856 kişi web sitesini ziyaret etmiştir. Vakıf, 79 eğitimde 3.060 ’e yakın kişiye eğitim vermiş, 22.000 adet kitap bağışlamış, 24.400 fidan adet fidanı Umut Ormanları’na dikmiştir. Vakfa 37 adet plaket ve ödül verilmiştir.
Türkiye’de 26 ilde, yurt dışında ise 9 ülkede 136 faaliyet gerçekleştirmiştir. Umut Vakfı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Danışman Üye sıfatına sahip Türkiye’deki 5 sivil toplum örgütünden biridir.

Bireysel Silahsızlanma

Bireysel silahsızlanma, barış, bölgesel barış, uzlaşma konuları ağırlıklı olmak üzere 71 bilimsel toplantı gerçekleştirmiş olan vakıf karikatür, fotoğraf, film öyküsü, belgesel film, resim, heykel, bilimsel araştırma gibi çeşitli dallarında 20 ödüllü yarışma düzenlemiş, kriminoloji, ceza hukuku ve ilköğretim için insan hakları eğitimi de olmak üzere, bilimsel toplantılar ve araştırmalardan oluşan 14 adet kitap, 5 adet kitapçık yayınlamıştır.

Milletvekilleri tarafından 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile ilgili, toplumdaki şiddet ortamına duyulan tepkiden kaynaklanarak hazırlanmış ve TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan çeşitli kanun önerilerini görüşmek üzere kurulan İçişleri Komisyonu Ateşli Silahlar Kanun Teklifi Alt Komisyonu’nun toplantısına Umut Vakfı uzmanları katılmışlar, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Tabancalar Hakkında kanuni düzenlemelerin yapılmasına, bilgi ve çözüm önerileriyle katkıda bulunmuştur.

Türkiye’de bireyler arası barış ve huzurun tesis edilmesi, uzlaşma kültürünün yerleşmesi, yurttaşlık bilincinin gelişmesi temel felsefesiyle 20 yılı aşkın süredir çalışan Umut Vakfının bilgi havuzu, söz konusu yasa tekliflerinin geliştirilmesi, yeni önerilerin oluşturulması ve sorunların çözüme ulaştırılması maksadıyla önemli bir başvuru kaynağıdır.

T.C. Dışişleri Bakanlığının “Küçük Ve Hafif Silahlar Yasa dışı Ticaretinin Önlenmesi Ve Yok Edilmesi İle İlgili Birleşmiş Milletler Eylem Programının Yürürlüğe Girmesi İle İlgili Türkiye Ulusal Raporu”nda, “Türkiye’de SALW (küçük ve hafif silahlar) ile ilgili konularda faaliyetleri olan Sivil Toplum Kuruluşları vardır. Türkiye’de kayıtlı en faal STK “Umut Vakfı” dır (www.umut.org.tr)” ifadesi yer almaktadır. Bu itibarla; ulusal ve uluslararası resmi makamlar, Türkiye’de söz konusu sosyal sorunla ilgili çalışan en önemli sivil toplum kuruluşu olarak Umut Vakfı’nı tanımaktadırlar.

Bunu okudunuz mu?

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi 1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin