Yeni
Ana Sayfa » Dergiler » Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2013 Yılı Mayıs ayında Yayın hayatına başlayan, Türkiye ve Dünya’da Hukuk alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma ve makalelerin yayınlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Makaleler yayınlanmak üzere Türkçe ve diğer yabancı dillerde düzenlenebilir.

Dergi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, ve Asos İndeks tarafından taranmaktadır.

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, ve Asos İndeks tarafından taranmaktadır.

Derginin Önceki Sayıları 

(Aralık 2017) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 10.Sayı

(Haziran 2017) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 9. Sayı

(Aralık 2016) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 8. Sayı

 (Haziran 2016) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 7. Sayı

 (Aralık 2015) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 6. Sayı

 (Haziran 2015) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 5. Sayı

 (Aralık 2014) Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 4. Sayı

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Ulakbim’de arşivlenmektedir.

ULUSAL HAKEMLİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ 
 DANIŞMA KURULU

                  

Sıra No: 
 
Adı Soyadı
Üniversite / Fakülte / Birim
Alanı
1
Prof. Dr. Abdurrahman EREN
Haliç Üniversitesi
Rektörlük
2
Prof. Dr. Ahmet BİLGİN
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Tarihi
3
Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ
Bingöl Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Hukuk Bilimleri
4
Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Kişiler Hukuku, Marka Hukuku
5
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp
6
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
Başkent Üniversitesi HukukFakültesi
İdare Hukuku
7
Prof. Dr. Ali GÜZEL
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sendikalar Hukuku
8
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamu Yönetimi
9
Prof. Dr. Atila ÖZER
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku
10
Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA
Atılım Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Devletler Hukuku
11
Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU AYKUT
Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
12
Prof. Dr. Cemil KAYA
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku
13
Prof. Dr. Cevdet YAVUZ
İstanbul Medipol Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk
14
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN
Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
15
Prof. Dr. Çetin ARSLAN
Hacettepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
16
Prof.Dr. Doğan SOYASLAN
Çankaya Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usulü Hukuku
17
Prof. Dr. Elif Sibel ÇAKAR
Kırıkkale Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku
18
Prof. Dr. Emine TUNCAY KAPLAN
Başkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
19
Prof. Dr. Ender Ethem ATAY
Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku
20
Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
Hacettepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk
21
Prof. Dr. Erol ULUSOY
Alman Türk Hukuk Akademisi Başkanı
Ticaret Hukuku
22
Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU
İstanbul Üniversitesi
Adli Tıp Kurumu
Tıp Bilimleri
23
Prof. Dr. Faruk TURHAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
24
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Tarihi
25
Prof. Dr. Gürcan ALTUN
Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Adli Tıp
26
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku
27
Prof. Dr. Halil AKKANAT
İstanbul Üniversitesi
Türk Alman Üniversitesi
Medeni Hukuk
28
Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU
İstanbul Aydın Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Sözleşmeli
Medeni Hukuk
29
Prof. Dr. Hasan TUNÇ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı
30
Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY
Erzincan Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
31
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk
32
Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
33
Prof. Dr. İsmail KIRCA
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku
34
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza Hukuku, Kitle İletişim Hukuku
35
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR
Yeditepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku
36
Prof. Dr. M. Macit KENANOĞLU
İstanbul Şehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Tarihi, Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku
37
Prof. Dr. Mahmut KOCA
İstanbul Şehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku Kriminoloji
38
Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku
39
Prof. Dr. Metin GÜNDAY
Atılım Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku
40
Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM
Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk
41
Prof. Dr. Mustafa Fatih YAVUZ
İstanbul Üniversitesi
Adli Tıp Enstitüsü
Tıp Bilimleri
42
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
Okan Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku
43
Prof. Dr. Müslüm AKINCI
Kocaeli Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku
44
Prof. Dr. Nasi ASLAN
Çukurova Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İslam Hukuku
45
Prof. Dr. Nevzat KOÇ
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk
46
Prof Dr. Nihat BULUT
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Genel Kamu Hukuku
47
Prof. Dr. Nur CENTEL
Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku
48
Prof. Dr. Nuray EKŞİ
Yeditepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Özel Hukuk
49
Prof. Dr. Osman DOĞRU
Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
İnsan Hakları Hukuku
50
Prof. Dr. Ömer ANAYURT
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku
51
Prof. Dr. Pervin SOMER
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Roma Hukuku,
Borçlar Hukuku,
Sağlık Hukuku,
İlaçtan Doğan Sorumluluk
52
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku
53
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Teorisi
54
Prof. Dr. Rauf KARASU
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku
55
Prof. Dr. Salih CENGİZ
İstanbul Üniversitesi
Adli Tıp Enstitüsü
Fen Bilimleri
56
Prof. Dr. Selami KURAN
Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Hukuk
57
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk
58
Prof. Dr. Selma ÇETİNER
Girne Amerikan Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk
59
Prof. Dr. Serap AKİPEK
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Hukuk
60
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU
Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku
61
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Sözleşmeler Hukuku,
Enerji Hukuku,
Banka Hukuku, Tüketicinin Korunması Hukuku
62
Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER
Lefke Avrupa Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk
63
Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ
Yaşar ÜniversitesiHukuk Fakültesi
Ceza Hukuku
64
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
65
Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk
66
Prof. Dr. Yener ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, Kriminoloji, Bilişim Hukuku, Sağlık Hukuku
67
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Mali Hukuk
68
Prof. Dr. Yüksel METİN
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku
69
Prof. Dr. Ziya AKINCI
Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Özel Hukuk
70
Doç. Dr. Devrim AYDIN
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
71
Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
72
Doç. Dr. İlke GÖÇMEN
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı
73
Doç. Dr. İştar CENGİZ
Hacettepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
74
Dr. Öğr. Üyesi Adnan KÜÇÜK
Kırıkkale Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku
75
Dr. Öğr. Üyesi İdris Hakan FURTUN
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü
76
Dr. Öğr. Üyesi Rifat Murat ÖNOK
Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, İnsan Hakları ve Kriminoloji
77
Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAYINDIR
Piri Reis Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ceza Hukuku
78
Dr. Gürsel ÖZKAN
Danıştay 13. Dairesi Üyesi

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Temel İletişim:Mevlüt DÖNERTAŞ – Editör/ Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreteri
Destek İletişim: Emre İnal
Posta Adresi:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Telefon:(312) 489 82 04 – 07
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :uyusmazlikmakale@hotmail.com

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et