Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Uyuşmazlık Mahkemesi
Uyuşmazlık Mahkemesi

Uyuşmazlık Mahkemesi

Uyuşmazlık Mahkemesi

Yargı erkini Anayasanın kendilerine tanıdığı görev ve yetki alanlarıyla sınırlı olarak paylaşan, yüksek mahkemeler arasında yer alan Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasanın 158. (1961 Anayasası 142.) maddesiyle görevlendirilmiş, adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili, bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Uyuşmazlık Mahkemesi, yargı ayrılığı ilkesinin ortaya çıkardığı görev uyuşmazlıklarını çözmek suretiyle kişilerin askıda kalan hak arama hürriyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan; hüküm uyuşmazlıklarını çözmek suretiyle de hakkın yerine getirilmesini olanaksız kılan hukuki engelleri gideren; yargı erkini paylaşan diğer yüksek mahkemelerden Yargıtay ve Danıştay’ın kararlarını kaldırıp onların yerine hüküm tesis edebilen özel yetkili bir yüksek mahkeme ve dolayısıyla, hukukumuzda kesin hükmü ortadan kaldırabilen tek yargı organıdır. Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ve üyelikleri, diğer 3 Yüksek Mahkemenin Başkan ve  üyeleri arasından seçilenler tarafından “ ikinci görev” biçiminde yerine getirilmektedir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmekte olup, bir yandan Anayasa Mahkemesi Üyeliği görevini de sürdüren bir Yüksek Mahkeme Başkanıdır. Başkanvekili de aynı yöntemle seçilip görev yapmaktadır.

Uyuşmazlık Mahkemesine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Başkanın takdir edeceği yeter sayıda geçici raportör verilmektedir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

Uyuşmazlık Mahkemesi, Kararlar Dergisi adıyla sürekli bir yayın yanında Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisini çıkarmaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2013 Yılı Mayıs ayında Yayın hayatına başlayan, Türkiye ve Dünya’da Hukuk alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma ve makalelerin yayınlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Makaleler yayınlanmak üzere Türkçe ve diğer yabancı dillerde düzenlenebilir. Dergi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, ve Asos İndeks tarafından taranmaktadır ve açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Dergi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, ve Asos İndeks tarafından taranmaktadır.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi DURSUN

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi DURSUN, 20.10.1965 tarihinde Bayburt’ta doğmuştur. İlk ve ortaokulu Bayburt’ta okumuş, 1983 yılında İstanbul Kadıköy Kazım İşmen Lisesinden mezun olmuştur. 1983 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur.

Bir süre özel sektörde çalışmış, 1991 yılında Sayıştay denetçi yardımcısı adayı olarak kamudaki görevine başlamıştır. 1993’te yeterliliğini vermiş, 1994 ile 1995 yılları arasında altı aylık kısa dönem askerlik görevini tamamlamıştır. 1993’ten 2008 yılına kadar Sayıştaydaki çeşitli gruplarda denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak denetim faaliyetleri ile diğer görevlerini sürdürmüştür.

25.06.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 945 sayılı kararı ile Sayıştay üyeliğine seçilmiştir. Sayıştay üyeliği görevini sürdürürken Sayıştayın gösterdiği üç aday arasından 06.10.2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararı sonrasında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. 11.06.2018 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na seçilmiş olup, 02.07.2018 tarihinde de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevine başlamıştır.

Doğduğu bölgeyle ilgili yöresel ve kültürel çalışmaları bulunan Hicabi Dursun, İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

15 Haziran – Hukuk Takvimi

15 Haziran – Hukuk Takvimi MAGNA CARTA TÜKÇE METNİ 1215 İngiltere Kralı Yurtsuz John, Magna Carta …