Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Vedat Ahsen Coşar
Vedat Ahsen Coşar

Vedat Ahsen Coşar

Vedat Ahsen Coşar, 01 Şubat 1949 tarihinde, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1967 yılında Konya Maarif Kolejini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış, 1974 yılında fakülteden mezun olmuştur.

İstanbul Hukuk Fakültesi’nde öğrenci olduğu 1970-1971-Mayıs/1972 yıllarında Erenköy’deki Özel Kalamış Lisesi’nde ve Kadıköy Maarif Koleji’nde/Kadıköy Anadolu Lisesi’nde belletmen/etüt abisi, Eylül/1972 ile 31.12.1974 yılları arasında Büyük Tarabya Oteli’nde resepsiyon memuru/gece müdürü olarak çalışmış; avukatlık stajının ikinci altı aylık bölümünde ve avukatlığının ilk yıllarında Ankara’da Hasköy Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yapmıştır. 

1975 yılından itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

18 Ekim 2004 -14 Ekim 2006, 15 Ekim 2006 – 26 Ekim 2008 ve 27 Ekim 2008 – 13 Haziran 2010 tarihleri arasında Ankara Barosu Başkanlığı yapmış, 13 Haziran 2010 – 26 Mayıs 2013 tarihleri arasında ise Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürütmüştür.

18 Ekim 2004 ile 14 Temmuz 2006 tarihleri arasında; Ankara, Bükreş, Sofya, Makedonya, Moskova, Kiev, Gürcistan, Moldova, Atina, Bakü, Trabzon, İstanbul ve Yalova Barolarından oluşan Karadeniz Ülkeleri Barolar Birliği Başkanlığı yapmıştır. 14 Temmuz 2006 – 25 Ekim 2009 tarihleri arasında aynı kuruluşun genel sekreterliği görevini yürütmüş; 25 Ekim 2009 tarihinde kuruluşun Başkanlığı’na yeniden seçilmiş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildiği 13 Haziran 2010 tarihine bu görevini sürdürmüştür.

Vedat Ahsen Coşar Kocaeli Barosunda bir konferansta

Türkiye Barolar Birliği Başkanı iken; Ermeni Soykırım iddialarını reddedenlere ceza getiren “soykırımı inkar yasa tasarısı”nı oylayan Fransa Meclisine bir mektup yazmış; cezai yaptırımın tarihe ve tarihçilere ihanet olduğunu bildirmiştir.

Sivil Toplum Çalışmaları

Coşar, baro başkanlığından önce Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu ve Hukuk Kurulu üyeliği ile Şike Tahkim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

Akademik Çalışmaları

Vedat Ahsen Coşar; 1998–1999, 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2003–2004, 2006 2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 akademik yıllarında Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2005–2006 akademik yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ‘Adli Yazışmalar/Hukuki Metinler’ derslerini vermiştir. Aynı fakültede 2010 – 2011 ve 2011 – 2012 akademik yıllarında ve 2015-2016 akademik yılının ikinci yarısında ‘Avukatlık Hukuku’ derslerini vermiştir.

Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2021-2022 akademik yılının ilk yarısında ‘Genel Kamu Hukuku’, aynı yılın ikinci yarısı ile 2022-2023 akademik yılının ilk yarısında ‘Hukuk Felsefesi’ derslerini verdi.  Halen aynı fakültede  ‘Hukuk Sosyolojisi’ ile ‘Siyaset ve Siyasi Tarih’ derslerini vermektedir.

İngilizce olarak okutulan ‘Hukuka Giriş/Introduction To Law’ dersini ve ‘Kamu Hukuku/Public Law’ derslerini vermektedir.

Destekten yoksun kalma, cismani zararlar, tenkis, eski ve yeni vakıflar, eser sözleşmeleri başta olmak üzere özel hukukun değişik konularında uzun yıllar bilirkişilik yapmıştır.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda hukukla ilgili tebliğler sunmuş; resmi ve özel kuruluşlarca düzenlenen sertifika programlarında özel hukukun değişik konuları ile ilgili dersler vermiş; birçok dergi ve gazetede yüzlerce makalesi yayınlanmıştır.

Vedat Ahsen Coşar’ın Eserleri 
Kitapları ve Çeviri Eserleri

Aristo Yayınevi tarafından basılan ve yayınlanan ‘Introduction to Law&Turkish Law-Lecture Notes’ (2019), Siyasal/Phoenix Yayınevi tarafından basılan ve yayınlanan ‘Bir Gözyaşı Bir Gülümseme’ (2015), Dorlion Yayınevi tarafından basılan ve yayınlanan ‘Hukuk Adalet Etik ve Siyaset Üzerine’ (2019), ‘Au Revoir/Yine Görüşürüz’ (2019), ‘Rizom İçin Seçkiler’ (2020), Aristo Yayınevi tarafından basılan ve yayınlanan üç ciltten oluşan anılarına ilişkin ‘Fîhi Mâ-Fîh/İçindekiler İçindedir’ (2018) adlı kitapları bulunmaktadır. Siyasal/Phoenix Yayınevi tarafından basılan ve yayınlanan, Amerikalı siyaset bilimci ve hukukçu John Rawls’a ait olan ve siyaset teorisinde çığır açan bir başyapıt olarak değerlendirilen ‘A Theory of Justice/Bir Adalet Teorisi’ isimli kitabını 2017 yılında Türkçe’ye kazandırmıştır.

Dorlion Yayınları tarafından basılan ve yayınlanan Amerikalı bilim insanı, akademisyen, sosyal psikolog ve düşünür George Herbert Mead’in Chicago Üniversitesi’nde verdiği Sosyal Psikoloji dersinden derlenerek kitap haline getirilen ‘Mind, Self and Society/Zihin, Benlik ve Toplum’ isimli eserini ise 2019 yılında Türkçe’ye çevirmiştir.

İngiliz tarihçi ve düşünür R.G.Collingwood’un ‘Outlines of A Philosophy of Art/Bir Sanat Felsefesi’nin Ana Hatları’ (2020) ve yine R.G.Collingwood’un ‘The Idea of History/Tarih Düşüncesi’ (2020) isimli kitapların İngilizce’den Türkçe’ye çevirileri de V.Ahsen Coşar tarafından yapılmıştır.

Yetkin Yayınevi tarafından basılan ve yayımlanan Av.Salih Akgül ile birlikte yazdıkları ‘Avukatlık Hukuku’ (2021), Dorlion Yayınevi tarafından basılan ve yayımlanan ‘Giderayak’ (2021), ‘Kırık Hikayeler’ (2022), Yetkin Yayınevi tarafından basılan ve yayımlanan ‘Genel Kamu Hukuku’ (2021), ‘Hukuk Felsefesi’ (2022), ‘Hukuk Sosyolojisi’ (2022), ‘Genel Hukuk Bilgisi ve Hukuk Metodolojisi (2023), ‘Siyaset ve Siyasi Tarih’ (2023) isimli kitapları bulunmaktadır.

(2021), avukat M.Turgay Bilge ile birlikte çevirdikleri Amerikalı sosyolog ve siyaset bilimci Howard Selsam’ın ‘What is Philosophy? A Marxsist Introduction/Felsefe Nedir?/Marksist Bir Deneme’ (2022), Karl Kautsky’nin ‘Sosyal Devrim/İhtilal’ (2022), Alman sosyolog Ernst Cassirer’in ‘An Essay On Man/İnsan Üzerine Bir Deneme’ (2022), Alman sosyolog Max Weber’in ‘The City/Kent’ (2022), Arthur de Gobineau’nın ‘İnsan Irklarının Eşitsizliği’ (2022), Alfred North Whitehead’in ‘Religion In The Making/Din Oluşumu’ (2022), Theos Bernard’ın ‘Hindu Philosophy/Hindu Felsefesi’ (2022), Maria Montessori’nin ‘Childhood Education/Çocukluk Çağı Eğitimi’ (2023) isimli kitapların, İngilizceden Türkçeye çevirileri de V.Ahsen Coşar tarafından yapılmıştır.

Coşar’ın ‘Bir Gözyaşı Bir Gülümseme‘ ve anılarını içeren “‘Fîhi Mâ-Fîh/İçindekiler İçindedir” isimli eserleri
Bir Adalet Teorisi 

Siyasal/Phoenix Yayınevi tarafından basılan ve yayınlanan Amerikalı siyaset bilimci ve hukukçu John Rawls’a ait olan ve siyaset teorisinde çığır açan bir başyapıt olarak değerlendirilen; ‘A Theory of Justice/Bir Adalet Teorisi’ isimli kitabın Türkçeye çevrilmiş olması Türkiye hukuk camiası açısından ufuk açıcı bir gelişme olmuştur.

Başyapıt olarak tanımlanan John Rawls’ın eseri “Bir Adalet Teorisi” Coşar tarafından Türkçeye kazandırılmıştır
Makale ve Tebliğleri

Vedat Ahsen Coşar, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda hukuk alanında çok sayıda tebliğler sunmuş; resmi ve özel kuruluşlarca düzenlenen sertifika programlarında özel hukukun değişik konuları ile ilgili dersler vermiştir. Ders verdiği öğrencileri için hazırladığı; ‘Introduction to Law‘ ve ‘Public Law‘ isimli İngilizce ders notları bulunmaktadır.

‘Çek Cumhuriyeti Anayasası’, ‘Rusya Federasyonu Anayasası’, ‘Insider Trading’, ‘Hasta Hakları’, “Ceza Adaleti Reformunun Geliştirilmesinde Başkanın Rolü-OBAMA” isimli yayımlanmış tercümeleri ile ‘Arbitration -Alternative Dispute Resolution/Tahkim – Alternatif Uyuşmazlık Çözümü’ ve ‘Equality of Sexes In Turkish Law/Türk Hukukunda Cinsiyetlerin Eşitliği’,  isimli İngilizce ve ‘Amerikan Ceza Hukukunun Kökenleri, Dünü ve Bugünü’, ‘Amerika Birleşik Devletleri’nde Avukatlık Mesleği ve Avukatlık Ortaklığı Modelleri’ isimli Türkçe olarak yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Coşar, tecrübelerini, düşüncelerini ve makalelerini “ahsencosar.wordpress.com” adresindeki kişisel blogunda yayınlamaktadır.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et