Ana Sayfa » Hukukbook » Veysel Dinler

Veysel Dinler

Veysel Dinler, 1979 yılında Çorum’da doğmuş, lise eğitimini Polis Kolejinde, lisans eğitimini ise Polis Akademisinde tamamlamış, 2013 yılında doktor unvanını kazanmıştır.

Dr. Veysel Dinler

Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi alan Dinler; 2000-2008 yılları arasında Emniyet Teşkilatında çeşitli rütbelerde Olay Yeri İnceleme Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2006-2007 yıllarında Birleşmiş Milletler Liberya Misyonunda (UNMIL) çalışmıştır. Başkomiser rütbesinde görevine devam etmekteyken istifa ederek üniversiteye geçmiş ve akademik kariyeri tercih etmiştir.

Dinler, lisans bitirme tezi olarak “Hukuka Aykırı Deliller” konusunu sunmuştur. 2003 yılında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler” konulu tezi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından yüksek lisans derecesi almış; 2009 yılında ise “Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması” adlı tezi ile Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Anabilim Dalından ikinci yüksek lisans derecesini kazanmıştır. “Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı” başlıklı teziyle 2013 yılında  Süleyman Demirel Üniversitesinden doktorasını tamamlamış ve doktor akademisyen olarak akademik kariyerine devam etmiştir.

Dinler, 2008 yılı Kasım ayında Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak başlamıştır. 2014 yılı Haziran ayından itibaren aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta; Anayasa, insan hakları ve ceza hukuku alanlarında bilimsel çalışmalarını sürdürmekte; lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.

Eserleri 

Dr. Veysel Dinler’in; “Yangın Yeri, Katliam: Maraş ve Çorum”,Türkiye’de Polisin Sendikalaşması: Bitmeyen Bir Mücadele”,  “Suç Sayma Teorileri ve Anglosakson Temelli Tartışmalar Üzerine”;Hukuk Devletinden Polis Devletine: 2007 ve 2015 arası Türkiye”; “Problem Odaklı ve Toplum Destekli Suç Önleme”; “AB İlerleme Raporları Yoluyla Ceza Hukukunda Uyumlaştırma: Türkiye’de Ceza Reformu”; Anayasal Haklar ve Özgürlükler”, “Anayasalarda Cezalandırmaya İlişkin İlkeler: Türkiye’de Anayasa Çalışmalarına Işık Tutmak Üzere Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, “Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları”, “Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları (Isparta Örneği) Mağduriyet Kavramına Çok Yönlü Yaklaşım” ve “Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi” başlıkları altında ortak kitaplarda yazılmış kitap bölümleri bulunmaktadır.  

Makaleleri ve Bilimsel Tebliğleri

Dr. Veysel Dinler’in; “Anayasal Suç Ne(Değil)dir?”, “Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi-II: Türkiye de 1983 2013 Yılları Arasında Yazılan (Suç Bilim) Kriminoloji Konulu Tezlerin Niceliksel Analizi”, “Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi-I: Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (var mıdır?)”, “Modern Paradigmalar Işığında Hitit Ceza Hukuku: Modern Ceza Hukukunun İzlerini Geçmişte Aramak”; Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı’ Açısından İdarenin Sorumluluğu”, “Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme”, “İnsan Hakları İhlallerinde İdarenin Genel Sorumluluğu”; “Devlet Paradigması ve Polisin Kurumsallaşması, “Ceza Hukukunda Aşınma Sebebi Olarak Terörle Mücadelede Muğlaklık”, “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Etkililiği ve Güvenirliği Üzerine Avukatların Görüşleri (Çorum Barosu Örneği)”, “Ceza Hukuku Alanında 1983–2013 Yılları Arasında Yazılmış Tezler Üzerine Niceliksel Bir İnceleme”, “Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular”, “İspanya’da Batasuna Partisinin Yasaklanması” ve “Türkiye’de niçin ha bire yeni parti kurulur?” başlıkları ile yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Türkiye’de niçin ha bire yeni parti kurulur?

Dr. Veysel Dinler ayrıca, “Cumhurbaşkan(lığ)ı İşlemlerinin Uygulamada Denetimi ve Kanunsuz Emir“, “Savaş Dönemi Cinsel Şiddete Psikolojik Yaklaşım”; “Devlet Şiddetinin Bir Nedeni Olarak Polisin Eğitimi-Eğitimin Polisi”,Hukuki Açıdan Alevilerin Talepleri” ve “Suç ve Yoksulluk Etkiselliği (Isparta Cezaevi Örneği) başlıkları altında bilimsel tebliğler sunmuştur.

Hakkında karyelist

Bunu okudunuz mu?

Hukuk ve Demokrasi Günleri

Hukuk ve Demokrasi Günleri Tarih Özel ve Önemli Günler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 16 …