Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Wroclaw Madencilik Deklarasyonu – 2011

Wroclaw Madencilik Deklarasyonu – 2011

Wroclaw Madencilik Deklarasyonu, Avrupa Birliği Dönem Başkanı olan Polonya’nın Wroclaw kentinde, 20-22 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen “Maden Kaynaklarının Sürdürülebilir Üretimi Ve Tüketimi – AB’nin Sosyal Ajandası İle Kaynak Verimliliğinin Entegrasyonu Toplantısı” oturumlarında kabul edilerek ilan edilmiştir.

Avrupa Parlamentosu ile Polonya Cumhuriyeti tarafından desteklenen toplantı; Euromines (Avrupa Maden Endüstrileri Birliği), Maden Enerji Ekonomisi Araştırma Enstitüsü Polonya Bilimler Akademisi ve Polska Miedź İşverenler Örgütü tarafından düzenlenmiş, Türkiye Madenciler Derneği de katılımcı olarak yer almıştır.

Fosil yakıtlar ve petrol gibi hammadde kullanımları, iklim değişikliği, hammadde kaynaklarına erişim güvenliği, hammadde kaynaklarına güvenilir ve ücretsiz erişim, sürdürülebilir ekonomi, Avrupa Kıtası’nın ithalat bağımlılığını azaltılması, tedarikinin kolaylaştırılması, AB Maden Endüstrisinin  durumu, ile ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler konferansın konuları arasında yer almıştır.

Konferans; “AB ülkelerinde maden kaynaklarının durumu”, “AB içerisinde hammadde kaynaklarına erişimi sağlamak için uygun koşullar” ve “Avrupa madenciliğinin gelişmesi için fırsatlar” şeklinde üç ana konuya odaklanmıştır.

Uluslararası rekabet ışığında sanayi ve küreselleşme, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CRS) – AB politikası eğilimleri; büyük, orta, küçük madencilik şirketlerinin stratejilerdeki CRS’in rolü; CRS amaçları ve raporlama kuralları, kullanılan yöntemler; trendler; veri ve göstergeler, Madencilik faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği–iş sağlığı ve güvenliği konusundaki deneyimlerin paylaşımı, AB’nin birincil hammadde tüketimini ve ithalat bağımlılığını azaltmak için; kaynakların verimli kullanımını teşviki, geri dönüşüm, Düşük karbon çözümleri, Madencilik sektöründe eko-inovasyonun geliştirilmesi-yeni trendler ve pratik çözümler, yeni hammadde kaynakları (atık vb.) konular tartışılmıştır.

Toplantı sonunda Wroclaw Deklarasyonu yayınlanmış, tartışılan konular deklarasyona yansıtılmıştır.

WROCLAW DEKLARASYONU

Bu çağrı, konferansa katılan aşağıda isimleri yazılı AB Parlamentosu üyeleri ve Polonya Cumhuriyeti Ulusal Parlamentosu üyeleri tarafından desteklenmektedir:

Hammaddeler, modern toplumların sürdürülebilir işleyişi için gereklidir. Hammaddelere erişebilirlik ve satın alınabilirlik, AB ekonomisinin sağlıklı işleyişi için büyük önem taşımaktadır (COM(2008) 699 final).

Konferans katılımcıları, AB üyesi ülke yönetimlerinin, Avrupa Komisyonu’nun ve Avrupa Parlamentosu’nun orta vadede Avrupa kıtasının her bir maden emtiası için ithalat bağımlılığını azaltmak amacı ile yerel Avrupa hammadde kaynaklarına erişimin geliştirilmesi konusunda ortam hazırladığının bilincindedir. Bu politikanın sürekliliğe ve desteğe ihtiyacı vardır. Bu nedenle, 2008 yılından itibaren hayata geçirilmiş olan ve uygulama süreci ile izlenmesi gereken AB Hammadde Girişimi’ni güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu nedenle, hammaddeler için Avrupa İnovasyon Ortaklığını ilan etmesi ve arama, üretim, zenginleştirme, yeniden kullanma ve geri dönüşüm (düşük tenörlü cevherler ve yeni tür madenler dâhil) üzerine odaklanan Araştırma & İnovasyon ve eğitime desteğin güçlendirilmesi için Avrupa Komisyonu ve üye ülkelerine çağrıda bulunuyoruz.

Konferans katılımcıları ilgilerini, üye ülkelerin maden kaynakları politikalarında ele alınması gereken aşağıdaki konulara odaklamışlardır:

1. Maden yataklarının işletilmesi; AB toplumlarının günlük yaşantıları ve sürdürülebilir, ekonomik açıdan güvenli
var oluşları için gereklidir. Maden emtialarının önemi ve madenlerin çıkarılmasının önemi hakkında yetkin bilgi okul çağlarında öğretilmelidir.

2. Avrupa madensel hammadde güvenliği, daha güçlü finansal ve kurumsal yükümlülük ve arama ve inceleme faaliyetlerinde Avrupa ve yerel kurumların desteğine ihtiyaç duymaktadır.

3. Maden yatakları doğal çevrenin birer parçasıdır. Şu anda arazi kullanımındaki rekabet nedeniyle değer kaybına karşı iyi korunmamaktalar ve belki de böylece, nüfusun gelecekteki çıkarları için yararlanılır olmayacaklar. Maden kaynaklarının çıkarılması makul arazi kullanım planları aracılığıyla mümkün olacaktır. İşletme amacıyla maden yataklarına erişim makul arazi kullanım planlaması yoluyla mümkün olmalıdır. Arazinin madensel emtianın üretilmesi amacıyla kullanılması arazi kullanımının önemli bir yolu olarak görülmelidir. Yönetmelikler ve tahkim mekanizmaları, bu nedenle oluşan anlaşmazlıkları azaltabilir.

4. Maden kaynakları hakkında verinin paydaşlar arasında ortak diyalog biçimi olarak, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından benimsenmiş olan, Birleşmiş Milletler Çerçeve Rezerv Sınıflama Sistemi’nden yararlanılmasını güçlü bir şekilde öneriyoruz.

5. Doğanın koruması (vahşi yaşam, kır manzarası) ve mevcut arazi kullanım planlaması maden yataklarına erişimi kısıtlamaktadır. Maden kaynaklarının işletilmesinin çevresel faydasına birçok örnek bulunmaktadır; madencilik faaliyetleri sonrası arazilerin doğru şekilde yönetilmesi ile çevremizde yeni, ilgi çeken arazi şekilleri, jeolojik çeşitlilik alanları, vahşi yaşam habitatları oluşturulabilir.

6.Artan sayıdaki Avrupalı madencilik şirketleri sosyal, çevresel ve ekonomik baskılara cevap olarak kurumsal ölçekte sosyal sorumluluk stratejilerini ortaya koymaktadırlar. Sosyal diyalog stratejilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak maden yataklarına erişimi garanti etmek de sosyal bir sorumluluktur.

7. AB Rezerv Verimliliği girişimi “daha az” kullanmayla sınırlandırılmamalı, “daha iyi” kullanmayı teşvik etmelidir. Metal ve maden ürünlerinin Avrupa’da Rezerv Verimliliği 2020 programının bir parçası olarak geri dönüşümü, madeni emtianın makul kullanımı için doğru yöntemdir ancak bu yöntem toplam arzı karşılayamamakta ve kireç, çimento, beton, mineral gübre ve bazı kritik metaller için geri dönüşüm imkânsız olmaktadır.

8. Avrupa Komisyonu ve ulusal yönetimler tarafından uygulanmakta olan “hammadde” diplomasisinin devam ettirilmesi yani cazip ve uygun hammadde potansiyeli olan diğer ülkeler ile karşılıklı olarak yararlı ilişkilerin kurulması gereklidir. Bununla birlikte, kritik ve gerekli madeni emtianın AB üye ülkelerini kapsayan bölgede jeolojik arama ihtimali aynı şekilde incelenmeli ve desteklenmelidir.

9.Şeyl gazının aranması ve gelecekte üretilmesi ihtimalinin AB Enerji Güvenliği Gündemi ’ne dâhil edilmesinin
öneriyoruz.

10. Üye ülkelerin, Avrupa Komisyonu’nun Hammadde Girişimi önerisini en yakın meclis toplantısında onaylamasını öneriyoruz.

Konferans katılımcıları; ülke yönetimleri ile üst düzey toplantılar düzenlenmesini ve Avrupa Komisyonunun, stratejik olarak önemli hammadde sorunlarını tartışmak üzere düzenli aralıklarla yapılacak bir Maden Paydaş Forumu formatında katılımını önermektedirler.

Jerzy Buzek
Avrupa Parlamentosu Başkanı

Waldemar Pawlak
Başbakan Yardımcısı,
Ekonomi Bakanı

Andrzej Kraszewski
Çevre Bakanı

 

Piotr Borys, Adam Gierek, Bogusław Sonik, Tadeusz Arkit, Mariusz Orion Jędrysek, Jan Rzymełka

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et