Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Yasaların Uygulanmasından Sorumlu Olanlar İçin 10 Temel İnsan Hakları Standardı
Yasaların Uygulanmasından Sorumlu Olanlar İçin 10 Temel İnsan Hakları Standardı

Yasaların Uygulanmasından Sorumlu Olanlar İçin 10 Temel İnsan Hakları Standardı

Yasaların Uygulanmasından Sorumlu Olanlar İçin 10 Temel İnsan Hakları Standardı, Uluslararası Af Örgütü tarafından 1998 yılında ilan edilmiştir.

Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren küresel bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun amacı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer uluslararası insan hakları standartlarına tüm insanların erişebilmesini sağlamaktır.

Uluslararası Af Örgütü 216 ülke ve dünyanın her bölgesinde faaliyet gösteren, 7 milyondan fazla gönüllü katılımcısı olan bir örgüttür. Farklı kültürlere, farklı dini ve ideolojik inançlara sahip destekçiler, temel insan haklarına herkesin sahip olduğu, insan haklarının herkes tarafından benimsendiği, uygulandığı ve korunduğu bir dünya için çalışmaktadır.


Uluslararası Af Örgütü tarafından ilan edilen standartlar, değişik ülkelerden polis memurları ve uzmanların katılımı ile hazırlanmıştır. Yasaların Uygulanmasından Sorumlu Olanlar İçin 10 Temel İnsan Hakları Standardı, Birleşmiş Milletler’in kanun uygulayıcıları, ceza adalet sistemi ve insan hakları konularındaki standartlarından yola çıkılarak 1998 yılı Aralık ayında hazırlanmış olup kolluk görevlilerinden iyi davranış adına en önemli 10 beklentiyi ifade etmektedir.

Yasaların Uygulanmasından Sorumlu Olanlar İçin 10 Temel İnsan Hakları Standardı

1. Herkesin, hangi sebeple olursa olsun ayrımcılık yapılmaksızın, özellikle şiddet ve korkuya karşı kanunların eşit korumasına hakkı vardır. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve azınlık grubu üyeleri gibi potansiyel olarak hassas grupları korumak için özellikle uyanık olun.

2. Bütün suç mağdurlarına şefkatle ve saygıyla muamele edin, özellikle onların emniyetini ve özel hayatlarının gizliliğini sağlayın.

3. Mutlak zorunlu olmadıkça güç kullanmayın ve kullanmak zorunda kalırsanız mevcut şartlar altında gereken en az miktarda kullanın.

4. Kanunsuz fakat şiddet içermeyen toplantı ve yürüyüşlere müdahale ederken güç kullanmaktan kaçının. Şiddet içeren toplantı ve yürüyüşleri dağıtırken, gerekli olan en az miktarda güç kullanın.

5. Kendinizin ya da başkalarının hayatını korumak için mutlak kaçınılmaz olmadıkça ölümcül kuvvet kullanılmamalıdır.

6. Kanuni şartları oluşmadıkça hiç kimseyi yakalamayın ve şartlar oluştuğunda yakalamayı bu konudaki prosedür kurallarına göre yerine getirin.

7. Gözaltına alınan herkesin yakalanmayı müteakip derhal ailelerine, avukatlarına ve gereken tıbbi yardıma erişmelerini sağlayın.

8. Bütün yakalananlara insancıl davranılmalıdır. Hiçbir şart altında bu kişilere işkence veya kötü muamele yapmayın; bu davranışları teşvik etmeyin ve bu davranışlara göz yummayın ve ayrıca bu davranışların yapılması için verilmiş emirlere uymayı reddedin.

9. Yargısız infaz veya şahısların kaybedilmesi uygulamaları yapmayın, bu tür emirler vermeyin ve bu tür uygulamaları örtbas etmeyin ve ayrıca bunların yapılmasını emreden emirlere uymayı reddedin.

10. Bu temel standartların her türlü ihlalini amirinize ve ilgili savcıya rapor edin. Bu ihlalleri soruşturmak için gerekli adımların atılmasını sağlamak gayesiyle gücünüz dahilindeki her şeyi yapın.

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin