Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Yüce Divan

Yüce Divan

Yüce Divan, Anayasa Mahkemesinin; Cumhurbaşkanı’nı, TBMM Başkanı’nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılarken taşıdığı sıfattır (Any. m. 148).

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar.

YÜCE DİVAN KARARLARI
Sıra
Dava Tarihi
Sanık
Kararın Sonucu
Esas ve Karar
Cilt ve Sayfa
1
1964
Mehmet BAYDUR
Ticaret Eski Bakanı
(Arpa Davası)
Beraatına
E.1964/1
K.1965/3(17.6.1965)
Yayınlanmadı
Sıra
Dava Tarihi
Sanık
Kararın Sonucu
Esas ve Karar
Cilt ve Sayfa
2
4.2.1981
Hilmi İŞGÜZAR
Sosyal Güvenlik Eski Bakanıve 53 kişi
Beş yıl ağır hapis, dört yıl sekiz ay hapis, beş milyon ikiyüz elli bir bin altı yüz lira ağır para cezası, memuriyetten temelli yoksun kılınmasına.
(53 kişi hakkında mahkumiyet, beraat ve tecil cezaları verilmiştir)
1. Bölüm, 2. Bölüm, 3. Bölüm, 4. Bölüm, 5. Bölüm, 6. Bölüm, 7. Bölüm, 8. Bölüm, Karşıoy Bölümü
E.1981/1
K.1982/2(13.4.1982)
KARAR METNİ
1-352
3
27.4.1981
Tuncay MATARACI
Gümrük ve Tekel Eski Bakanıve 21 kişi
36 sene ağır hapis, yediyüz seksen yedi milyon üçyüz seksen altı bin yüz altmış altı lira ağır para, memuriyetten temelli yoksun kılınmasına, şoför ehliyetinin altı yıl süre ile geri alınmasına.
(21 kişiden birinin beraatine, diğerlerinin mahkumiyetine karar verilmiştir)
1. Bölüm, 2. Bölüm, 3. Bölüm, 4. Bölüm, 5. Bölüm, 6. Bölüm, 7. Bölüm, 8. Bölüm, 9. Bölüm, 10. Bölüm, Karşıoylar Bölümü
E.1981/2
K.1982/1(16.3.1982)
355-795
-Cilt 2-
Sıra
Dava Tarihi
Sanık
Kararın Sonucu
Esas ve Karar
Cilt ve Sayfa
4
19.3.1982
Şerafettin ELÇİ
Bayındırlık Eski Bakanıve 7 kişi
İki yıl dört ay hapis, dört bin altıyüzaltmışaltı lira ağır para, ondört ay süre ile memuriyetten yoksun kılınmasına, ehliyetnamesinin iki yıl dört ay süre ile geri alınmasına.
Yedi kişi hakkında mahkumiyet ve beraat kararları verilmiştir.
E. 1982/1
K. 1983/2(12.4.1983)
1-235
5
 19.3.1982
Selâhittin KILIÇ
Bayındırlık Eski Bakanıve 9 kişi
Beraatına
(9) kişi hakkında mahkumiyet, beraat ve tecil cezaları verilmiştir.
E.1982/2
K.1983/1(9.3.1983)
239-440
6
 21.5.1985
İsmail ÖZDAĞLAR
Devlet Eski Bakanıve iki kişi
İki yıl hapis, otuz bin lira ağır para, iki yıl süre ile memuriyetten yoksun kılınmasına, yargılama gideri olan 281.410 TL. nın alınmasına, ve yargılanan iki kişinin beraatına karar verilmiştir
E.1985/1
K.1986/1(14.2.1986)
443-604
-Cilt 3-
Sıra
Dava Tarihi
Sanık
Kararın Sonucu
Esas ve Karar
Cilt ve Sayfa
7
26.1.1993
1. İsmail Safa GİRAY
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı2. Cengiz ALTINKAYA
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı3. Atalay COŞKUNOĞLU
Karayolları eski Genel Müdürü
Beraatına
Beraatına
Beraatına
E.1993/1
K.1995/1(12.4.1995)
1-317
-Cilt 4-
Sıra
Dava Tarihi
Sanık
Kararın Sonucu
Esas ve Karar
Cilt ve Sayfa
8
11.11.2004
Yaşar TOPCU
Bayındırlık ve İskan eski Bakanı
4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin 4758 sayılı Yasa ile eklenen 4. bend uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine
E. 2004/5
K. 2006/2(26.5.2006)
3-155
9
16.7.2004
1. Ahmet Mesut YILMAZ
Eski Başbakan2. Güneş TANER
Devlet eski Bakanı
4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesine 4758 sayılı Yasa ile eklenen 4. bend uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine
4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesine 4758 sayılı Yasa ile eklenen 4. bend uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine
E.2004/2
K.2006/3(23.6.2006)
159-344
Cilt 5
Sıra
Dava Tarihi
Sanık
Kararın Sonucu
Esas ve Karar
Cilt ve Sayfa
10
18.6.2004
1. H. Hüsamettin öZKAN
Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı2. Recep öNAL
Devlet eski Bakanı
Beraatına
Beraatına
E. 2004/1
K. 2006/1(31.3.2006)
     1-204
11
11.11.2004
Koray AYDIN
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı
Beraatine
E.2004/4
K.2007/2(5.10.2007)
205-411
Cilt 6
Sıra
Dava Tarihi
Sanık
Kararın Sonucu
Esas ve Karar
Cilt ve Sayfa
12
16.7.2004
1. M. Cumhur ERSüMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı2. Zeki ÇAKAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı
– Kimi suçlardan beraatine
– Kimi suçlarıyla ilgili olarak 4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesine 4758 sayılı Yasa ile eklenen dördüncü bend uyarınca, davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine,
– Esenboğa santrali ihalesi ile ilgili olarak 765 sayılı Yasa’nın 240/1, 59/2 maddeleri uyarınca verilen cezanın 647 sayılı Yasa’nın 6. maddesi uyarınca ertelenmesine,Beraatine
E.2004/3
K.2007/1
(27.07.2007)
     1-638
13
03.02.2005
M. Cumhur ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı
4616 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin 4. bendi gereğince davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine.
E.2005/1
K.2005/1
(3.2.2005)
641-651
– Cilt 7 –
Sıra
Dava Tarihi
Sanık
Kararın Sonucu
Esas ve Karar
Cilt ve Sayfa
14
03.10.2011
1. Hasan ERDOĞAN
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Eski Başkanı2. Necdet OKCU
3. Yavuz ÇAY
4.Hüseyin UYSAL
5.Murat YALÇINTAŞ
6. Süleyman BALCI
7.Abdullah PEHLİVAN
8. Resul DALKIRAN
9. İlhan BALCİ
10.Serkan TIĞLIOĞLU
11.Çamur Ali KOPUZ
12. Abdullah ÇINAR
13.İlhan PARSEKER
14. Baki BEDİR
15. Murat AKBAŞ
16. Orkun Osman BİLGİVAR
BeraatineBeraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
Beraatine
E. 2011/1
K. 2012/1
19.12.2012
Yüce Divan Kararları
Cilt 7
2-268

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Cumhuriyetin İlanının 50. Yılı Nedeniyle Çıkarılan Genel Af

Cumhuriyetin ilanının 50. yılı nedeniyle çıkarılan genel af 15 Mayıs 1974 tarihinde Türkiye Büyük Millet …