Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Prof. Dr. Ahmet Türk
Prof. Dr. Ahmet Türk

Prof. Dr. Ahmet Türk

Prof. Dr. Ahmet Türk, 1966 yılında Kütahya’nın Simav ilçesinde doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Simav’da tamamlamış, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans öğrenimine başlamış ve Hukuk Fakültesini 1987 tarihinde bitirdikten sonra yaklaşık bir yıl serbest avukatlık yapmıştır. Türk, 1989’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır.

Prof. Dr. Ahmet Türk, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimini “İcra Hukukunda Menfi Tespit Davası, Koşulları ve Yargılama Usulü” adlı yüksek lisans tezi ile bitirmiş, aynı enstitüde doktora öğrenimine başlamış, Almanya Federal Cumhuriyeti Akademik Değişim Servisi”nin (DAAD) verdiği araştırma bursunu kazanarak bir yıllığına Almanya’ya gitmiş, Köln Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalar yapmış, Türkiye’ye dönerek doktorasını “Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları” adlı doktora tezi bitirmiş ve hukuk doktoru olmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Türk avukatlık yıllarında

Prof. Dr. Ahmet Türk, 1999-2000 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent unvanıyla görev yapmış, 2000 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik kariyerine deva etmiş, 3 Mart 2008’de doçent unvanını almıştır. Türk, 13.02.2009’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku Anabilim Dalı doçent kadrosuna, 14.03.2017 tarihinde ise profesör kadrosuna atanmıştır.

Almanca ve İngilizce bilen Türk, 2003 ve 2007 yıllarında Almanya Federal Cumhuriyeti Akademik Değişim Servisi”nin (DAAD) verdiği burslarla iki kez daha Almanya’da bilimsel araştırmalar yapmıştır.

Türk’ün çalışma ve uzmanlık alanları, Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Banka Hukuku (özellikle Banka İşlemleri Hukuku), Sermaye Piyasası Hukuku, Ticari sözleşmeler ve Dış Ticaret Hukuku’dur.

Prof. Dr. Ahmet Türk, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, Hukuki Yönden Banka Havalesi, Maddi Hukuk ve İcra-İflas Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası, Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları isimi eserlerin sahibidir.

Prof. Dr. Ahmet Türk,  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Prof. Dr. Ahmet Türk’ün, “Sermaye Ortaklıklarında “Özkaynakların Yerini Tutan Ödünçler”, “Anonim Ortaklıkta Borca Batıklık ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanunu İle Getirilen Yenilik ve Değişiklikler”, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Değişiklik ve Yeniliklerle Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı Ve Hukuki Sonuçları”, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerinden Bazıları Hakkında Düşünceler”, “Kambiyo Senedi Borçlusu Tarafından Açılan Bedelsizliğe ve Hükümsüzlüğe Dayalı Menfi Tespit Davalarının Gösterdiği Özellikler”, “Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler”, “Anonim Ortaklıkta Gizli Yedek Akçeler”, “Limited Şirkette Ortaklık Payının Devri”, “Hukuka Aykırı Olarak Bilânçoda Kârın Düşük Gösterilmesi Halinde Pay Sahiplerinin Hakları”, “Anonim Ortaklığın Mali Durumunun İyileştirilmesi”, “Banka Kredi Açma Sözleşmelerinden Doğan Kredi Alacaklarına Müteselsil Kefalete İlişkin Bazı Sorunlar”, “Müdürlerin Temsil ve Yönetim Yetkileri Bakımından Hukuki Durumu ve Anonim Ortaklığa Ticari Mümessil Atanıp Atanamayacağı Sorunu”, “Bilanço Açığını Gidermek Amacıyla Yapılan Esas Sermaye İndirimi”,  “Takip Konusu Alacağın Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması” başlıkları ile yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et