Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Ali Asker
Doç. Dr. Ali Asker

Ali Asker

Prof. Dr. Ali Asker(Alesker Aleskerli) 1968 yılında Azerbaycan’da doğdu. 1986-1993 yılları Azerbaycan Teknik Üniversitesinde Radyoteknik Fakültesinde lisans ve yüksek lisans (bileşik) eğitimini tamamladı.

1987-1989 yıllarında SSCB Silahlı Kuvvetleri Transkafkasya Askeri Dairesinde askerlik görevini bitirdikten sonra eğitimine devam etti. Üniversite yıllarında Azerbaycan Milli Harekatının gençlik örgütlenmelerinde yer aldı. Şubat 1992’de Hocalı Soykırımı’nın ardından, gönüllü olarak Azerbaycan Milli Ordusuna yazılarak Birinci Karabağ Savaşı’na iştirak etti. Öğrenim sebebiyle terhis edildikten sonra eğitimine devam etti ve 1993’te uzman mühendis derecesi aldı.

Ali Asker, 1993’te Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak 1997 yılında yüksek onur diplomasıyla bu eğitim kurumundan mezun oldu. 

1997-1998 yıllarında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde bir sene hazırlık eğitiminin ardından 1998-2000 yıllarında Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Anabilim dalında “Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında Devlet Sistemi ve Temel Öğeleri” konulu tezini savunarak yüksek lisans derecesi elde etti. 

2007 yılında Ankara SBE Kamu Hukuku Anabilim dalı doktora programından “Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri” tezini savunarak 2010 yılında mezun oldu.

1998-2000 yıllarında Azerbaycan Millet Gazetesinde temsilci ve muhabir olarak çalıştı. Doktora eğitimi sonrası dönemde Azerbaycan’ın Ayna ve Zerkalo gazetelerinin Türkiye temsilciliğini yürüttü.   

Asker, değişik düşünce kuruluşlarında Kafkasya, Rus-Slav, Orta Asya ve Türk Dünyası üzerine çalışmalar yapmıştır. SSCB’den ayrılan ülkelerin anayasalarını Türkçe’ye kazandırması ile bilinmektedir. Rusya, Orta Asya, Kafkaslar. Demokratikleşme ve Rejim Değişimleri ile Türk Dünyası çalışmaları alanında uzmandır. ASAM(Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü‘ne rapor, makale ve analizler hazırlamıştır.  

Rusya ve Avrasya coğrafyası ülkeleriyle ilgili bölge çalışmaları, hukuk ve tarih üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

2011 yılından Karabük Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.

 2016’da Bölge Çalışmaları alanında doçent unvanı almıştır. 

 2021’de aynı fakültenin Uluslararası İlişkiler Bölümünde Uluslararası Siyaset Profesörü kadrosuna atanmıştır.

Halen aynı fakültenin Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanı görevini yürütmektedir.

Yayınlanmış birçok eseri ve makalesi bulunmaktadır.

Dünya Anayasalarını Türkçeye kazandırması nedeniyle kendisine 2019 yılında Hukuk Ansiklopedisi Özel Ödülü tevcih edilmiştir. 

 

Yazdığı Kitap Bölümleri 
Azerbaycan Milliyetçiliği. İçinde: Milliyetçilik (Editör: Tevfik Erdem), Otorite Yay., İstanbul 2020 (ss. 552-563)
Mehmet Emin Resulzade. İçinde: Milliyetçilik (Editör: Tevfik Erdem), Otorite Yay., İstanbul 2020 (ss. 749-768)
Ali Asker, Ahmet Bey Ağaoğlu. İçinde: Milliyetçilik (Editör: Tevfik Erdem), Otorite Yay., İstanbul 2020 (ss. 784-797).
Ali Bey Hüseyinzade (Turan). İçinde: Milliyetçilik (Editör: Tevfik Erdem), Otorite Yay., İstanbul 2020 (ss. 806-822).
Azerbaycan’da Milli Kimlik İnşasının Sosyo-Ekonomik ve Fikri Temelleri (19. Yüzyılın Ortaları- 20. Yüzyılın Başları). İçinde: Azerbaycan Düşünce Tarihi Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyıl Başları), (Editör: Ali Asker), Ankara 2020
Kâmil Veli Nerimanoğlu, Ali Asker, Milli Kimlik İnşasında Dil Unsuru ve Dil Politikası, İçinde: Azerbaycan Düşünce Tarihi Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyıl Başları), (Editör: Ali Asker), Ankara 2020
Üç Dönem Kesitinde Azerbaycan Tiyatrosu: Aydınlanma, Bağımsızlık ve Sosyalizm Evrelerine Bir Bakış, İçinde: Azerbaycan Düşünce Tarihi Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyıl Başları), (Editör: Ali Asker), Ankara 2020
Geleneksel Toplumdan Cumhuriyete Yönetim ve Hukuk Sisteminin Tarihi Gelişimi, İçinde: Azerbaycan Düşünce Tarihi Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyıl Başları), (Editör: Ali Asker), Ankara 2020
Azerbaycan Türklerinin Düşünce Hayatında Üzeyir Bey Hacıbeyli’nin Rolü, İçinde: Azerbaycan Düşünce Tarihi Evreler, Olaylar ve Şahsiyetler (19. Yüzyılın Ortaları-20. Yüzyıl Başları), (Editör: Ali Asker), Ankara 2020

Ağaoğlu Ahmet Bey – Ali Asker

 

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et