Ana Sayfa » Hukukbook » Fahrettin Kayhan

Fahrettin Kayhan

Avukat Fahrettin Kayhan, 1964 yılında, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde doğru. İlkokulu Yozgat Boğazlıyan’da bitirdi. Ortaokul eğitimini Kırıkkale İmam Hatip Lisesinde, lise eğitimini Yozgat İmam Hatip Lisesinde tamamladı.  Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Fakülte öğrenimi sırasında tatillerde inşaat işçiliği, pazar esnaflığı, Ankara otogar manavında gece vardiyası işçiliği, Ankara Gençlik Parkında İlizyonist Sihirbaz Simbat’ın yardımcılığı, avukat katipliği gibi çeşitli işlerde çalıştı. 1987 yılında fakülteden mezun oldu.

1988 yılında Ankara Barosu‘nda stajını tamamlayarak Ankara’nın Kalecik ilçesinde serbest Avukat olarak meslek yaşamına başladı. Ofisini Ankara’ya naklettiği 1999 yılına kadar ağırlıklı olarak gayrimenkul hukuku, miras hukuku ve ceza hukuku alanında çalıştı. Fikri Mülkiyet Hukuku alanında çalışmalar yaptı.  1999 yılından bu yana Ankara’da serbest avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir.

2004-2006 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği grevini yürüttü, Ankara barosunda farklı alanlarda çalışmalarda bulundu, yayın faaliyetlerinde yer aldı. 2006- 2008 yılları arasında Ankara Barosu adına Türkiye Barolar Birliği delegeliği yaptı. TÜBİTAK Hukuk Müşavirliği fikri haklar ofisinde müşavirlik hizmetinde bulundu.

Hukuk öğrenimi ve eğitimi konusunda kurumsal ve pratik çalışmalarda bulundu. “Hukuk Metodolojisi,” “Hukuk Psikolojisi,” “Uyuşmazlık Yönetimi” ve “Avukat-Müvekkil İlişkileri”  alanında araştırmalar ve  atölye çalışmaları yürüttü. Dr. Mehmet Başkak’tan ve Hipnotist Korzay Koçak’tan hipnoz eğitimleri aldı.

Ankara Mahkemelerinde avukatlık hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanında bilirkişilik yapmıştır. Ankara Barosu tarafından periyodik olarak düzenlenen Hukuk Kurultayının katılımcıları arasında yer almıştır.

Kayhan, avukatlık mesleğinin yanı sıra arabuluculuk yapmaktadır.  Avukat Neslihan Kayhan ile evlidir.

1994 yılında yayınlanmış bir kitabı ve çeşitli mesleki dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Hukukiharber.com. web sitesinde güncel hukuki yazılar kaleme almakta, Genç Avukatlara Sürrealist Mesleki Anılar başlığı altında bir yazı dizisi yayınlamaktadır.

Avukat Fahrettin Kayhan’ın Eserleri 

Kayhan ilk eseri “Hukuk Davalarında Avukatlık Sanatı” adıyla 1994 yılında Karşı Yayınları’ndan basıldı. Kitapta, İş Sahibi ile Görüşme Tekniği, İş Sahibi ile İlişkiler, Avukat Olarak Hukuki Sorunun İncelenmesi, Vakaların Yalın Analizi, Avukatın Bakış Açısı, Dava Projesinin Hazırlanması, Avukatlık Sanatında Yazılı Anlatım ve Avukatlık Sanatında Sözlü Anlatım konuları işlenmektedir.

Rekabet Hukuku Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, Türk Hukuk Kurumu, Yaratıcı Drama Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mavi Terazi Dergisi, FMR Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi ve başkaca birçok dergide yayınlanmış makaleleri ile bilimsel kongrelerde sunulmuş çok sayıda tebliği bulunmaktadır.  “Özel Hukuk Uygulamasında Yargı İçtihatlarının ve İçtihadı Birleştirme Kararlarının Normatif Gücü”, ”Türk Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, “Kanunu Etkileyen Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesi tarafından İptal Edilmesinin Hukuksal Sonuçları”, “Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muris Muvazaası”, “Hukuksal Uslamlamada Bulanık Mantık Yaklaşımı”, “Hukuk Eğitimi ve Uygulamasında Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Uygulanması”, “Hukuksal Sorunun Çözümünde Profesyonel Bakış Açısı,”, “Türk Patent Enstitüsü Kararları Aleyhine İptal Davası”, “Hukuk Eğitimi ve Uygulamasında Yaratıcı Drama”, “Avukatlık Kimliği ve Avukatın Yargı Sistemi İçindeki Yeri”, “Avukat Müvekkil Etkileşiminde Aktarım ve Karşı Aktarım”, “Yargısal İçtihatlardan Yararlanma Yöntemi ve Türk Hukuku”, “Avukatlık Mesleğinin Birlikte yapılmasında Avukatlık Ortaklığı Modeli” ve Yargısal Mekân Politikalarının Yargı İşlevine Etkileri” başlıklı çalışmalar bunlardan bazılarıdır.

Bunu okudunuz mu?

Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği

Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği, 3 Aralık 2004 tarihinde kurulan, tüzüğü 11 …