Yeni
Ana Sayfa » Dernekler » Sivil Toplum Örgütü
Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Örgütü

Sivil Toplum Örgütü veya Sivil Toplum Kuruluşu siyasi, ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel, hukuki ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren, resmi kurum statüsü taşımayan, bağımsız olarak çalışan, gönüllülük esasına dayalı, kar amacı taşımayan kuruluştur. Sivil Toplum Örgütünün gelirleri üyelerinden aldığı aidatlar ile topladığı bağışlardan oluşur.

Sivil Toplum Örgütleri dar anlamda vakıf ve dernekleri kapsamaktadır. Geniş anlamda ise oda, sendika,  meslek örgütü ve diğer kuruluşları da içine alır ve topluma, bireylere ve üyelerine yararlı faaliyetler yürütür.

Sivil toplum kuruluşunun ilgi alanına duyarlı bireylerin bir araya gelerek eğitim, sağlık, çevre, kültür, insan hakları, bilim ve teknoloji gibi toplumun temel sorunlarına çözüm bulmak amaçlanır.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN HUKUK REHBERİ

Demokratik toplumlarda tüm ihtiyaçların devlet tarafından tek başına karşılanamamaktadır. Bu nedenle Kamuya Yararlı Dernekler de bulunmakta ve bu dernekler devlet tarafından desteklenmektedir.

Sivil toplum örgütlerinin en önemli özelliği hizmetin para karşılığında değil de gönüllü olarak yapılmasıdır.

Sivil Toplum Örgütlerinin tek amacı topluma hizmet etmek, toplumun sorunlarına çözüm bulmak ve hizmetlerinin karşılığında ücret almamaktır.

Dayanışma prensibi ile çalışan bu kuruluşlar örgütlenmelerini ve faaliyetlerini devletin koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleştirir.  Sivil Toplum Örgütleri devletin yetersiz kaldığı hizmetlerde halkın yararına çalışırlar.

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Bilim Akademisi

Bilim Akademisi Derneği

Bilim Akademisi Derneği, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı …