Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Arzu Oğuz

Arzu Oğuz

Prof. Dr. Arzu Oğuz, 03.08.1963 tarihinde Merzifon’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Çankırı’da, lise öğrenimini Ankara Anıttepe Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Prof. Dr. Arzu Oğuz, 1999’da Yardımcı Doçent, 2002’de Doçent 2003 tarihinde Doçent, 2005 yılında ise Profesör olmuştur.

Akademik Yaşamı

Prof. Dr. Arzu Oğuz 1987–1989 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’de akademik kariyerine başlangıç yapan Oğuz, doktora öğrenimi yapmak üzere burslu olarak gittiği Almanya Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden 1997 yılında doktor ünvanı alarak dönmüştür.

Prof. Dr. Arzu Oğuz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürürken, aynı Anabilim Dalı’na 20.04.1998 tarihinde Öğretim Görevlisi, 20.12.1999 tarihinde Yardımcı Doçent, 12.03.2002 tarihinde de Doçent olarak atandıktan sonra 4 Aralık 2003 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulan Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı’na Doçent olarak atanmış olup, 2005 yılından itibaren Profesör ve Anabilim Dalı Başkanı olarak bu Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Arzu Oğuz, Devlet ve Vakıf Üniversiteleri hukuk fakültelerinde lisans ve yüksek lisans alanında dersler vermektedir. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Oğuz, pek çok defalar araştırma yapmak ve konferanslar vermek üzere, Amerika Birleşik devletleri, Almanya, Avusturya ve Birleşik Krallık’ta bulunmuştur.

Sivil Toplum Çalışmaları ve Aldığı Ödüller

Prof. Dr. Arzu Oğuz, Türk-Alman Hukukçular Derneği (Türkisch-Deutsch Juristenvereinigung) üyesidir ve 2007-2011 yılları arasında Almanya’da Yüksek Öğrenim Görenler Derneği (AYÖG) Başkanlığı yapmıştır

Prof. Dr. Arzu Oğuz 2011 yılından bu yana TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Patent ve Marka Vekilleri Sektör Meclisi Akademik Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Oğuz ayrıca, Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından kurulan Fikri Mülkiyet Akademisi’nde üye olarak görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi’nde Fakülte Kurulu üyeliği, Erasmus Koordinatörlüğü, Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyeliği, gibi idari görevlerde bulunan Oğuz, 31.12.2012-31.12.2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Oğuz halen Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini yapmakta olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı Başkanıdır.

Prof. Dr. Arzu Oğuz, halihazırda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı olup, Ağustos 2013 tarihinde Brüksel’de “Association for International Arbitration” tarafından düzenlenen „Uluslararası Arabuluculuk“ kursuna katılarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Viyana Tahkim Merkezi’ne de kayıtlı olan Oğuz, Ankara’da bulunan Avusturya Ticaret Merkezi’nin “güvenilir avukatı“ olarak çalışmakta ve 11 Aralık 2015 tarihinde Avusturya Devleti tarafından “Bilim ve Sanat Nişanı“ onuruna layık görülmüştür.

Prof. Dr. Arzu Oğuz’un Eserleri

1. Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht (Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:535, 1998, s.202, ISBN: 975 482 457 6.

2. Karşılaştırmalı Hukuk (Ders Notları), Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2001, s. 140.

3. Karşılaştırmalı Hukuk: Kavram, Amaç ve İşlevler, Metot, Tarihçe, Büyük Hukuk Çevreleri, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003, s.317, ISBN: 975-464-269-9

4. Lex Mercatoria, Tarihçe, Kaynaklar, Teori ve Uygulama, Ankara 2004.

5. KOBİ’ler için Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları (Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Yrd. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ, Uğur YALÇINER ve Hasibe ÇINAR IŞIKLI ile ortak yayın), Ankara, TOBB Yayınları, 2005, s.105.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et